De rol van ICT in supply chain optimalisatie

Het zijn turbulente tijden voor producenten van voedingsmiddelen en dranken. De supply chain is sterk in beweging door de komst van nieuwe afzetkanalen en technologieën (omni-channeling). In de 24-uurs economie is het zaak om snel te kunnen schakelen met afnemers en leveranciers om adequaat in te spelen op de veranderende wensen van uw consumenten. De markt internationaliseert en productinnovatie is een permanent proces. Tegelijkertijd verandert de wet- en regelgeving voortdurend en verkeert de retailsector in zwaar weer, waarbij de macht verschuift naar de consument.

Al die veranderingen maken het lastig om grip te houden op de supply chain. Logistieke processen worden complexer nu een breder spectrum aan producten sneller en goedkoper geleverd moet worden; ook over de grenzen heen. Bovendien stelt de overheid steeds nieuwe eisen, bijvoorbeeld aan de herleidbaarheid van de productherkomst. Dat trekt een zware wissel op het vermogen om upstream en downstream processen te regisseren en technologisch te ondersteunen en te optimaliseren.

Herkennen bedrijven zich in deze uitdagingen? Kunnen ze wendbaar inspelen op de ontwikkelingen met hun ketenpartners? Wat is de waarde van ICT daarbij? En welke investeringskeuzes maken managers om de toenemende complexiteit in de keten het hoofd te bieden?

Om deze vragen te beantwoorden heeft Descartes een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren onder professionals in de supply chain van voedingsmiddelen- en drankenproducenten in Nederland en België. Daarvan doet het bedrijf in dit rapport verslag.

Download: De rol van ICT in supply chain optimalisatie