De Renaissance van supply chain management

Wat kenmerkt een supply chain professional in het nieuwe Renaissance tijdperk? ‘Hij is iemand die de hele supply chain overziet. Daarnaast is hij value chain architect, sociaal transformator en innovator die kan samenwerken’, aldus professor Hau Lee van Stanford University tijdens het Supply Chain Renaissance Event 11 februari in Eindhoven, een initiatief van het European Supply Chain Forum.

 

Door Ingrid Essenburg
 

Na de eerste koffiebreak schetst professor Hau Lee tegenover een volle conferentiezaal het belang van zicht hebben op de keten (op- en neerwaarts), volgens hem een must voor een supply chain professional in de Renaissance van supply chain management. Hij duidt het belang hiervan met het voorbeeld van Boeing 787. Daarvan liep de levering omstreeks 2008 forse vertraging op wegens onder meer een gebrek aan fasteners, de bouten en moeren om het vliegtuig bij elkaar te houden. Deze fasteners maken slechts drie procent van de totale kosten van het vliegtuig uit en bleken onverwacht een groot issue. De oorzaak die Lee hiervoor noemt: het ontbrak aan zicht op de keten vanwege verregaande outsourcing. Daarom adviseert Lee: weet wat leveranciers in de hele keten doen. Maak het tijdig delen van nauwkeurige informatie met ketenpartners mogelijk en deel de verantwoordelijkheid hiervoor.

Maar het Renaissance tijdperk lijkt nog niet voor elke supply chain professional aangebroken, constateert Lee op basis van de resultaten van een CSCO Survey in 2013 onder 742 respondenten. Hieruit blijkt namelijk dat bij het merendeel van supply chain professionals het zicht al ontbreekt na Tier 2. Slechts 13 procent van supply chain professionals kijkt verder dan Tier 1 en Tier 2 en kan zo beter supply chain risico’s inschatten.

Navigator en (sociaal) innovator

Behalve iemand die overzicht heeft, is een supply chain professional in de Renaissance ook een excellent navigator tussen wat klanten willen, tussen out- en in-sourcing én tussen off- en on-shore, meent de professor. Hij kan bovendien als geen ander samenwerken met ketenpartners en zo nieuwe producten ontwikkelen. En of dit nog niet genoeg is: hij neemt ook verantwoordelijkheid als het gaat om milieu-issues en arbeidsomstandigheden van zijn leveranciers. Lee geeft het voorbeeld van Starbucks en Nestlé die investeren in de ontwikkeling van de plattelandsgemeenschap van de koffieproducenten, ook om er zeker van te zijn dat ze koffie blijven verbouwen. De Renaissance-man of -vrouw is dus een sociaal transformator die samenwerkt met leveranciers om de productiviteit en de omstandigheden van producenten te verbeteren, besluit Lee zijn betoog.

Volgens Joop Alberda, de op één na laatste spreker van het event, is verbeelding (imagination) de sleutel voor het volgende supply chain-tijdperk. Kleurt de supply chain bijvoorbeeld rood of groen in de Renaissance? Alberda is de coach die het Nederlandse mannenvolleybalteam in 1996 leidde naar een gouden Olympische medaille in Atlanta. Hij hekelt de SMART-doelen van de Nederlandse samenleving en het feit dat veel Nederlanders zich druk maken over een vijf of zes, terwijl het verbeteren van een acht juist aandacht zou moeten krijgen. Zijn kritische publiek is het niet eens met alles wat hij zegt. Maar die kritiek kan hij juist waarderen. Hij concludeert dat de Renaissance supply chain professional iemand is met lef, die durft te dromen en denkt aan het doel voorbij het doel, zoals een sporter na het winnen van de gouden Olympisch medaille de hand van de koning mag schudden of een bescheiden ‘gouden’ coach mag spreken voor een kritisch publiek van supply chain professionals. Want als ‘zijn’ team geen goud had gewonnen, dan had hij vandaag vast en zeker een vrije dag gehad.