De queeste van Interface naar duurzaamheid

Tot midden jaren ’90 was Interface nog een aardolie verslindend bedrijf, onder meer doordat bij de fabricage van tapijttegels veel nylon werd gebruikt en nylon wordt gemaakt door stoffen die uit aardolie zijn gewonnen. Het hedendaagse Interface wil zijn supply chain volledig verduurzamen. ‘Een schijnbaar onmogelijke opgave’, zegt Rob Heeres van Interface. ‘Toch zijn we al ver gevorderd.’ Heeres vertelt tijdens Supply Chain Day op 13 april hoe Interface is gekomen waar het nu staat.

In de afgelopen twintig jaar zijn er grote stappen gemaakt. Om de voetafdruk op het milieu te minimaliseren, neemt Interface sinds 1995 tapijttegels retour om deze een tweede leven te geven of om de grondstoffen te hergebruiken. Ook is er veel bereikt in de fabriek: er gaat geen afval naar de vuilstort, waterverbruik zit in een gesloten systeem en gebruikt Interface volledig groene energie.

Heeres vertelt in zijn presentatie tijdens Supply Chain Day niet alleen waarom Interface deze ambitieuze doelstelling wordt nagestreefd, maar ook welke vorderingen zijn gemaakt en hoe het bedrijf uit deze queeste voordeel put.

Fabrieksrondleiding

Om zijn verhaal compleet te maken, kunnen deelnemers de implementaties van innovaties met eigen ogen bekijken tijdens de fabrieksrondleiding. Sinds 2011 staat op de productielocatie in Scherpenzeel een efficiënte recyclinginstallatie die het garen scheidt van de backing, de onderkant van het tapijt. Dankzij de zuiverheid van het gescheiden ruwe materiaal kan garen in garen en backing in backing worden gerecycled.

Is ‘Mission Zero in 2020’ een haalbare kaart? De absolute nul, fysiek per vierkante meter tapijt, dat is dan vermoedelijk nog niet bereikt. Maar de positieve invloed die Interface uitoefent op zijn omgeving in beschouwing genomen, dan is niets uitgesloten. Kom naar Supply Chain Day en oordeel zelf.

Meer informatie>>