De opmars van de prefabwoning

Op steeds meer plekken in Nederland verrijzen prefabwoningen. Met het aan-trekken van de woningmarkt neemt ook de belangstelling voor fabriekswoningen toe. Ging het tot voor kort nog om de bouw van enkele proefexemplaren, dit jaar zijn al honderden geprefabriceerde rijtjeshuizen neergezet, meldt het FD op 12 oktober 2016.

Bouwer VolkerWessels zet dit jaar 215 prefab MorgenWonen-huizen neer. Volgend jaar wordt een tweede productielijn opgestart zodat het totaal naar 430 per jaar kan. De iQwoning van Ballast Nedam wordt dit jaar 300 keer geplaatst. Voor volgend jaar zijn er al opdrachten voor 350 iQwoningen. En bij CascoTotaal zitten sinds 2015 al meer dan honderd prefab-huizen in de orderportefeuille. Volgens het FD spreken alle drie de partijen van toenemende belangstelling bij corporaties, ontwikkelaars, beleggers en particuliere kopers.

Marktaandeel neemt snel toe

Natuurlijk vallen de aantallen prefabwoningen nog in het niet bij het totaal van circa 55.000 nieuw gebouwde woningen dit jaar. Toch wordt algemeen verwacht dat het marktaandeel snel zal toenemen. ‘Er zijn partijen die zeggen dat tegen 2020 de helft van de nieuwbouwproductie prefab zal zijn. Laat het enkele tientallen procenten zijn, die kant gaat het zeker op’, zegt Johan Postma van iQwoning in de krant. Volgens Leon de Kok van CascoTotaal staat iedereen in de markt inmiddels open voor prefab.

De prefabwoningen worden in een fabriekshal in delen of modules voor-geproduceerd. Die worden getransporteerd en geassembleerd op een klaarliggende fundering met alle benodigde aansluitingen. Binnen een of twee dagdelen staat er zo een compleet huis, voorzien van badkamer, bekabeling en installaties. Als het rijtje woningen klaar is, moeten alleen de dakpannen nog gelegd worden en wordt de binnenzijde afgewerkt. Ook dat gebeurt zoveel mogelijk met geprefabriceerd materiaal. Slechts een paar weken na de start van de montage kunnen de bewoners het huis betrekken.

Constante kwaliteit

De voordelen van deze wijze van woningbouw zijn groot. Doordat in serie wordt geproduceerd, is er minder personeel nodig en kan bijna zonder verletdagen doorgewerkt worden. De kwaliteit is daarbij constant en de kosten voor missers op de bouwplaats zijn beperkt. Bovendien worden de rentekosten voor de periode tussen het bouwrijp maken en de oplevering tot een minimum beperkt. Het feit dat er geen bouwvocht uit de woning gestookt hoeft te worden, scheelt ook tijd. Waar de bouw van een blok woningen zo normaal al gauw tien maanden duurt, is dat met prefab in een paar weken gebeurd.