De impact van e-commerce op logistiek vastgoed

Gedreven door maatschappelijke trends is over de opkomst van e-commerce inmiddels veel gepubliceerd, maar zijn de gevolgen voor de logistieke vastgoedmarkt nog niet goed in kaart gebracht. Aanleiding voor CBRE om hier uitgebreid onderzoek naar te doen.

De logistiek achter de webwinkel wordt aangeduid met e-fulfilment. Uit het onderzoek blijkt dat e-fulfilment op zichzelf weinig ‘nieuwe’ activiteiten kent in vergelijking met traditionele distributieprocessen, maar dat de intensiteit waarmee deze processen bij e-commerce plaatsvinden het noodzakelijk maakt om ze anders te structureren. De publicatie van CBRE richt zich op oorzaken en gevolgen van e-commerce ten aanzien van de locatiefactoren, inrichting, structuur en lay-out van het distributiecentrum. Hiermee worden de eisen die aan het vastgoed moeten worden gesteld inzichtelijk gemaakt.

Voor het realiseren van nieuwe e-fulfilment centra is specialistische kennis noodzakelijk, zowel van logistieke eindgebruikers en webwinkels, als van vastgoedmarktpartijen zoals beleggers, financiers en ontwikkelaars. Er is echter een langetermijnbelang dat deze groepen kan samenbrengen. Hoogwaardige objecten en e-fulfilmentoplossingen met een gemechaniseerde inrichting vereisen een hoog investeringsniveau. Dit bindt de gebruiker voor de lange termijn aan een object.

De vastgoedbelegger heeft er daarmee een waardevol beleggingsproduct voor de lange termijn bijgekregen. Vanwege de groeiende ruimtebehoefte voor e-fulfilment, die verankerd is in de wensen van de consument, verwacht CBRE dat de vraag naar e-fulfilmentcentra verder zal aantrekken.

>>Download het rapport