De houdbaarheid van uw strategie

Tijdens de voorverkiezing van de Supply Chain Professional werd ik geïnspireerd door keynote-spreker Mick Jones, voormalig supply chain-directeur bij Lenovo. Hij kwam met de quote: ‘Strategy is based on things we don’t know yet’, welke ik vervolgens naar mijzelf mailde. De quote zette mij aan het denken, omdat je in de dagelijkse praktijk vaak op tactisch en operationeel niveau aan het werk bent en het gevaar dreigt dat je te weinig aandacht besteedt aan de strategie. Maar hoe lang is een strategie eigenlijk houdbaar?

Door Michel Winter

Kijk bijvoorbeeld naar bedrijven als V&D of Nokia. A-merken waarvan je verwacht dat ze een goede strategische visie hebben, maar die blijkbaar niet in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zo hield V&D bijvoorbeeld vast aan een oude geformuleerde strategie en kon Nokia zich niet snel genoeg aanpassen. De vroegere wereldmarktleider van mobiele telefoons raakte zijn dominante positie kwijt aan Apple en later ook aan Samsung. Nokia richt zich nu noodgedwongen vooral op netwerkinfrastructuur en navigatiediensten. De mobiele telefonietak werd verkocht aan Microsoft.

De juiste strategie is bepalend voor het succes van de onderneming. Het is voor bedrijven echter niet makkelijk een strategie te bepalen en deze strategie vervolgens vast te houden. Zeker wanneer het tijdspad langer duurt dan drie, vijf of tien jaar en je rekening moet houden met alle veranderingen in de toekomst. Want juist die toekomst, die kennen we nog niet.

Veranderingen zijn momenteel de enige constante. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn technologische veranderingen, de digitalisering en bijvoorbeeld de invloed van Big Data. Maar ook demografische factoren als verstedelijking en de vergrijzing zijn van invloed.

Vanuit de gekozen strategie volgt een strategisch plan, dit plan omvat onder andere een aantal operationele doelstellingen. Deze doelstellingen zijn, tenminste als ze ‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) zijn, goed te meten en in de tijd te monitoren. Het is van strategisch belang dat de directie van een bedrijf veranderingen constant in de gaten houdt, eventueel doelstellingen bijstelt en voortdurend kijkt naar de invloed van deze veranderingen op het bedrijf. De houdbaarheid van de strategie lijkt door de vele veranderingen steeds korter, de strategie moet steeds vaker worden bijgesteld en het belang wordt steeds groter.

Volgens managementgoeroe Michael Porter omvat strategie een selectie van activiteiten waarin een organisatie zal uitblinken en zich dus zal onderscheiden in de markt. Snel kunnen veranderen en je aanpassen aan nieuwe omstandigheden; misschien moet je als organisatie juist daarin wel willen uitblinken. Veranderen als strategie.

Michel Winter is business manager Slimstock Nederland