De dagelijkse tienkamp van supply chain managers

Vanwege de diversiteit in uitdagingen die hun baan met zich meebrengt, moeten supply chain managers veelzijdige mensen zijn met een breed scala aan kennis en vaardigheden; kameleontisch haast. Een beetje zoals de tienkampers in de atletiek moeten ze goed kunnen presteren in veel verschillende disciplines.

Het is niet per se nodig om de beste te zijn in elke sport, maar wel goed genoeg om een goede kans te hebben om de algehele nummer 1 in het toernooi te worden. Geïnspireerd door het concept van de ‘T-vormige supply chain manager’, zoals die al is uiteengezet in diverse publicaties en verder ontwikkeld door Inspired-Search, zal ik in een korte serie blogs de belangrijkste aspecten van deze bijzondere ‘Dagelijkse Decathlon’ van de supply chain manager in de 21e eeuw aan de orde stellen, evenals een aantal van de belangrijkste gevolgen voor het bedrijf hiervan. Hier komt de eerste; laat de strijd losbarsten!

Decathlon – spel 1: SimCity

Simcity is een spel waarbij de deelnemers optreden als burgemeester van een stad die vanuit het niets moet worden opgebouwd; te beginnen met een uitstekende holistische kijk op de ontwikkeling die moet worden gedaan, gevolgd door het creëren van een goed functionerende infrastructuur binnen het beschikbare budget, terwijl een complete set van diensten aan de burgers die in de stad wonen moet worden geleverd. De winnaar is degene die de gelukkigste burgers heeft, maar tegelijkertijd ook binnen z’n budget blijft.

De supply chain loopt van grondstoffenleverancier tot de uiteindelijke eindklant, doorkruist het hele bedrijf en raakt alle ondersteunende functies aan. Supply chain managers moeten om te beginnen het verband zien tussen deze functionele gebieden binnen het bedrijf, maar daarnaast ook gevoelig zijn voor trends en ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en daarnaast die van de directe markten en de omgeving van het bedrijf in het bijzonder.

Ervaren supply chain managers begrijpen dat de show niet om hen draait, ook al spelen zij er één van de hoofdrollen in. Uiteindelijk staat supply chain management altijd ten dienste van het bedrijf, bezig met het zo goed mogelijk voldoen aan eisen van de klant en de eigen bedrijfsdoelstellingen. Dit vereist een gedegen basis van holistisch denken.

Decathlon – Spel 2: Mighty Materials Monopoly

Mighty Materials Monopoly is een supply chain-versie van het klassieke bordspel over onroerend goed. Producten moeten worden gekocht bij leveranciers en verkocht aan klanten, waarbij de inkomsten, uitgaven, bonussen en penalties zo goed mogelijk worden gemanaged. De winnaar is degene die de beste combinatie van Return on Investment en carbon footprint behaalt.

Supply chain is natuurlijk voor het grootste deel van de tijd gericht op de details van het kopen van materialen, het produceren van goederen en/of verplaatsen van dozen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk net zo goed over het creëren van concurrentievoordeel, het ondersteunen van de waardepropositie en het spelen van een rol in het duurzame succes van het bedrijf. En deze laatste elementen worden normaal gesproken, in één of andere vorm, uitgedrukt in financiële termen, of het nu EBITDA, Return on Investment of aandeelhouderswaarde wordt genoemd.

Met andere woorden, alleen maar holistisch denken zoals getest in het eerste spel in deze tienkamp is niet genoeg: het is duidelijk dat topklasse supply chain managers solide doses van zakelijk inzicht en gevoel voor handel nodig hebben, kunnen denken in financiële termen, in staat zijn operationele acties aan financiële gevolgen te kunnen koppelen.

We hebben net het eerste keerpunt bereikt en we hebben enkele verfrissende sponzen en wat koud water overhandigd gekregen. In de volgende blog-post zullen we doorgaan met onze supply chain managers Dagelijkse Tienkamp.

Wordt vervolgd.

Ed Weenk is eigenaar van QuSL, Supply Chain Consulting en Training & Education, and hoogleraar Logistics & Supply Chain Management bij EADA Business School in Barcelona, Spain.
Reacties: ed.weenk@QuSL.com