Dagelijkse tienkamp van supply chain managers (III)

Vanwege de diversiteit in uitdagingen die hun baan met zich meebrengt, moeten supply chain managers veelzijdige mensen zijn met een breed scala aan kennis en vaardigheden; kameleontisch haast. Een beetje zoals de tienkampers in de atletiek moeten ze goed kunnen presteren in veel verschillende disciplines.

Het is niet per se nodig om de beste te zijn in elke sport, maar wel goed genoeg om een goede kans te hebben om de algehele nummer 1 in het toernooi te worden. Geïnspireerd door het concept van de ‘T-vormige supply chain manager’, zoals die al is uiteengezet in diverse publicaties en verder ontwikkeld door Inspired-Search, zal ik in een korte serie blogs de belangrijkste aspecten van deze bijzondere ‘Dagelijkse Decathlon’ van de supply chain manager in de 21e eeuw aan de orde stellen, evenals een aantal van de belangrijkste gevolgen voor het bedrijf hiervan. Vandaag de derde etappe!

Decathlon – Spel 5: World of Warcraft

World-of-WarcraftWorld of Warcraft is een spel waarin complexe queestes onder hoge tijdsdruk moeten worden volbracht. De winnaar is degene die binnen de beschikbare tijd het hoogste niveau behaalt.

Tot nu toe, in alle spellen die tot op dit moment de revue hebben gepasseerd, hebben we al een veelheid aan situaties gezien: van hoog strategisch niveau tot heel gedetailleerd, van lange-termijn tot urgent en operationeel. Een belangrijke vaardigheid van de supply chain manager is om in geen enkele van deze omstandigheden in paniek te raken; wat de gepresenteerde feiten of de gestelde vragen ook zijn. Blijf kalm, bluf zelfs een beetje als dat nodig is, maar heb ook een goed gefundeerd vertrouwen dat alles goed zal komen.

Juist vanwege de complexiteit van het geheel, hebben veel issues in de supply chain een element van een zekere ‘voortdurende ontdekking’, wat maakt dat planning vooraf altijd bepaalde beperkingen zal kennen en wat ongetwijfeld een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee zal brengen, waar de manager mee zal moeten leven. Onderhandelingen met leveranciers, interne cross-functionele vergaderingen, board-meetings, business reviews met klanten, het goede voorbeeld geven aan de eigen staf, et cetera.

Houd het hoofd koel!

Decathlon – Spel 6: High-hope Tightrope

TightropeHigh-hope Tightrope is de klassieke circus act van het koorddansen in een nieuw jasje, waarin het de bedoeling is om de overkant veilig te bereiken, vlot en in stijl, maar waarin een vangnet niet is toegestaan. De winnaar is degene die de hoogste score behaalt in een combinatie van snelheid en schoonheid.

Supply chain managers moeten de koningen en koniginnen van het trade-off management zijn: geweldig in het balanceren van vaak tegenstrijdige belangen. We kennen allemaal de voorbeelden: kosten versus service; levertijd versus op-maat-gemaakt; variëteit versus efficiency; robuust en resilient versus lage kosten; ambitieniveau versus beschikbare resources; et cetera.

Succesvolle supply chain managers moeten om te beginnen een bepaald gevoel hebben voor trade-off’s, die ze simpelweg in staat stelt om de trade-off’s heel helder te hebben. Daarnaast moeten ze in staat zijn om deze trade-off’s in hun organisatie goed te managen, terwijl ze de verschillende (tegenstrijdige) doelstellingen redelijkerwijs op elkaar afgestemd houden. En daarbij proberen ze steeds de grenzen op te zoeken en op te rekken, de conventionele wetten van de trade-off’s te doorbreken: meer service tegen dezelfde kosten, meer varieteit op hetzelfde effiency-niveau, et cetera.

Pas goed op, verlies je evenwicht niet!

Ed Weenk is eigenaar van QuSL, Supply Chain Consulting en Training & Education, en senior associate professor Logistics & Supply Chain Management bij EADA Business School in Barcelona, Spanje.
Reacties: ed.weenk@QuSL.com

Wordt vervolgd

We zijn al iets over de helft en we hebben weer wat verfrissende sponzen, een beetje koel water en ook wat vast voedsel gekregen. Als het goed is genoeg om ons rechtstreeks tot over de finish te brengen. In de volgende blog-post zullen we onze tienkamp voortzetten. Binnenkort hier te vinden.