De 4 V’s van horizontale samenwerking

‘We zien een toenemende behoefte aan transparantie en control ontstaan. Er is veel behoefte aan een supply chain die schaalbaar en flexibel is’, dat zeggen Rinus de Kok en Paul van der Burg van IDS Supply Chain Executors. In de zomereditie verscheen een artikel over de voorwaarden voor horizontale samenwerking in de supply chain, die volgens hen besloten zit in de vier V’s: voordeel voor alle partijen, vertrouwen tussen de partijen, veiligheid van de data van de verschillende ketenpartners en verdeling van het voordeel op een eerlijke manier.

IDS Supply Chain Executors is een neutrale ketenregisseur, die werkt vanuit een centrale control tower in Utrecht, waarmee het de transport operaties en vervoerders van opdrachtgevers managet en daarin transparantie en inzicht brengt met als doel om lagere kosten en betere prestaties te realiseren.

Download: Trendinterview IDS Supply Chain Executors