Datagedreven leiderschap is de basis voor supply chain performance

Data Gedreven Leiderschap

Digitale transformatie brengt een wirwar voort van data, dashboards en technologie waar supply chain-leiders iets mee moeten. Traditionele leiders richten zich op tools, het inrichten van sexy dashboards of het opzetten van een losstaand analytics team. Sommigen starten ambitieuze dataprojecten onder het mom van ‘iedereen doet het, dus wij ook’. De toegevoegde waarde voor de organisatie- en waardeketen blijft vaak achter bij de ambities.

De datagedreven leider is de dirigent van het supply chain-orkest

Datagedreven leiderschap brengt samenhang in het verbeteren van processen, gedragingen, producten, diensten en klanttevredenheid door gebruik van data. Het resultaat is verbeterde prioriteitstelling en toewijzing van resources in de waardeketen. Dit vormt de melodie en maat waarop de keten verbetert. Data ondersteunen het nemen van op feiten gebaseerde beslissingen. Teams transformeren beslissingen in acties met een dagelijks, wekelijks en maandelijks ritme. Hierdoor ontstaat stabiele procesuitvoering. Data zijn als het slagwerk in het orkest dat de rest van de melodie draagt. En als de maat van het slagwerk verandert, kunnen datagedreven leiders medewerkers en ketenpartners ‘challengen’ op aannames en opinies. Datagedreven teams zorgen voor ‘top’ en ‘bottom line’ groei voor de organisatie- en waardeketen. Klinkt als muziek in de oren!

De datagedreven leider is een verbinder en stelt scherpe vragen

De datagedreven leider brengt focus in aansprakelijkheid en bevordert samenwerking binnen een datagedreven verbetercultuur. Dit doet de leider door de juiste en scherpe vragen te stellen. De kunst is om opinies, groepsdenken en systematische denkfouten, die de kwaliteit van beslissingen beperken, te vermijden. Een cultuur van feedback en tegenspraak inrichten, gebaseerd op data, is fundamenteel. Functie overstijgende samenwerking is de voorwaarde om uit de dagelijkse ‘zo doen we dat hier’-mentaliteit te breken.

Een datagedreven leider democratiseert de data en overstijgt verzuiling

Veel organisaties zijn nog steeds vastgeroest in de ‘Excel hell’, waardoor data op de harde schijf van individuen blijven hangen. Covid-19 heeft de opkomst van nieuwe digitale samenwerkingsplatformen (Office 365, Slack, Zoom, Miro etc.) een boost gegeven. Leiderschap is veel digitaler geworden. Daarom democratiseert de datagedreven leider de data door deze organisatiebreed en functieoverstijgend beschikbaar te maken voor medewerkers en ketenpartners.

Peter Senge schetste in zijn boek The Fifth Discipline dat het collectieve leerproces van de organisatie centraal moest staan. Traditionele leiders hebben de neiging om weg te rennen van technologie en aansprakelijkheid. Na de pandemie zijn digitale gemeenschappen in de organisatie- en waardeketen het nieuwe normaal geworden. Laat datagedreven leiderschap dan ook de basis zijn van deze beweging.

Datagedreven leiderschap is Argon & Co’s geïntegreerde benadering van leiderschap, verandermanagement en datademocratie en vormt de basis van continue verbetering voor supply chain-leiders. Dit internationaal opererende management-consultancybureau is gespecialiseerd in strategie en transformatie van Operations, Supply Chain, inkoopstrategie, shared services en financiële processen. Haar kantoren bevinden zich in Parijs, Londen, Abu Dhabi, Amsterdam, Atlanta, Auckland, Chicago, Düsseldorf, Hongkong, Lausanne, Melbourne, Mumbai, Riyadh, Singapore en Sydney.

Bekijk hier de recording van het webinar

Op 28 april organiseerden Argon & Co en Supply Chain Media een webinar over datagedreven leiderschap. Bekijk de recording om 12.00 uur CET om te ontdekken hoe datagedreven leiderschap u kan helpen in de supply chain performance.

Aart Willem de Wolf, Partner bij Argon & Co