Dagelijkse tienkamp van supply chain managers (IV)

Vanwege de diversiteit in uitdagingen die hun baan met zich meebrengt, moeten supply chain managers veelzijdige mensen zijn met een breed scala aan kennis en vaardigheden; kameleontisch haast. Een beetje zoals de tienkampers in de atletiek moeten ze goed kunnen presteren in veel verschillende disciplines.

Het is niet per se nodig om de beste te zijn in elke sport, maar wel goed genoeg om een goede kans te hebben om de algehele nummer 1 in het toernooi te worden. Geïnspireerd door het concept van de ‘T-vormige supply chain manager’, zoals die al is uiteengezet in diverse publicaties en verder ontwikkeld door Inspired-Search, zal ik in een korte serie blogs de belangrijkste aspecten van deze bijzondere ‘Dagelijkse Decathlon’ van de supply chain manager in de 21e eeuw aan de orde stellen, evenals een aantal van de belangrijkste gevolgen voor het bedrijf hiervan. We zijn al over de helft, hier komt nummer 4!

Decathlon – Spel 7:  Dragons’ Den

Dragons-Den Pitch een idee voor nieuwe business naar een panel van venture capitalists om de benodigde financiering voor de opstart zeker te stellen. Dat is het doel van Dragons’ Den. De winnaar is degene die er in slaagt zijn idee het beste te verkopen en uit te onderhandelen, en zo het hoogste bedrag van het panel loskrijgt, met behoud van een zo groot mogelijk eigendomsaandeel in het nieuw te starten bedrijf.

Het zal zo onderhand in de afgelopen spellen duidelijk geworden zijn: beslissingen in de supply chain hebben in het overgrote deel van de gevallen ook gevolgen, soms zelfs verreikende; voor andere functionele gebieden in het bedrijf, ten goede of ten slechte. Met andere woorden, stap 1 in het stakeholder management van de supply chain manager is om in staat te zijn hun punt te maken, hun ideeën te verkopen, buy-in te verkrijgen van welk publiek dan ook, via korte, levendige en to-the-point presentaties of speeches. Ze moeten goed gefundeerde argumentaties kunnen verbaliseren en visualiseren in termen en beelden die het publiek aanspreken en kan begrijpen. Als ze het niet begrijpen zal de kans op applaus, acceptatie of groen licht nu eenmaal beduidend kleiner zijn.

Wat klinkt beter als je aandacht voor je ideeën nodig hebt? Zeggen dat je twee magazijnen zult sluiten, van tien naar twee logistieke partners zult teruggaan en je voorraadrotatie zult laten toenemen van acht naar tien? Of zeggen dat je leverbetrouwbaarheid zult verbeteren met vijf procent, de doorlooptijden met een week zult verkorten en de kosten met twee miljoen zult verlagen? Twee totaal verschillende boodschappen, die prima over hetzelfde project zouden kunnen gaan, maar die heel anders klinken.

Gegeven het feit dat er in het publiek vaker wel dan geen topmanagers of boardmembers aanwezig zullen zijn, is het duidelijk dat de supply chain manager erg goed zal moeten zijn in het geven van elevator pitches: interesseer mensen in je punt, of overtuig ze er zelfs van in minder dan een minuut.

Maar let op: haastige spoed is zelden goed!

Decathlon – Spel 8: Diplomacy

DiplomacyDiplomacy is een bordspel waarin elke speler het eigendom moet verwerven over een meerderheid van strategische ‘supply centers’ op de kaart, door het aangaan van allianties met andere spelers. De winnaar is degene die het hoogste aantal supply centers beheert.

Hoe complex kan een typisch supply chain-project zijn, los van de technische component in de situatie?  Bijvoorbeeld: de pan-Europese centralisatie van transport en opslag van de vijftien huidige nationale oplossingen naar één volledig geïntegreerde oplossing met drie regionale DC’s en ten hoogste een of twee logistiek dienstverleners?

Welnu, vertel op z’n minst dertien landenmanagers en hun respectievelijke business development managers dat hun land door een implementatie heen moet, die het einde betekent van hun eigen nationale magazijn en die een definitief vaarwel betekent richting hun historische transportpartner; leg aan de HR-staf op het hoofdkantoor en in de landen uit, dat deze rationalisatie belangrijke gevolgen op personeelsvlak zal hebben, waaronder relocatie of zelfs ontslag van mensen; vraag de planningsafdeling om te beginnen met het herontwerp van de algoritmes voor een geaggregeerde planning voor de geherdefinieerde S&OP-regios; vertel ze dat ze alvast beginnen met het opbouwen van veiligheidsvoorraden voor de transitie-periode, et cetera.

Supply Chain, in het bijzonder in het geval van belangrijke veranderingen, is in veel gevallen een potentieel politiek slagveld, vanwege de crossfunctionele aard richting de deelgebieden die het doorkruist. Om een situatie te creëren waarin deze (vaak noodzakelijke) veranderingen tot bloei kunnen komen moet de supply chain manager goed ontwikkelde vaardigheden hebben om de juiste ‘vrienden’ te maken en manieren te vinden om direct of indirect contacten te onderhouden met potentiële ‘vijanden’. Met andere woorden: hij moet goed zijn in het continu doen aan dynamisch stakeholder management.

Scherp blijven!

Ed Weenk is eigenaar van QuSL, Supply Chain Consulting en Training & Education, en senior associate professor Logistics & Supply Chain Management bij EADA Business School in Barcelona, Spanje.
Reacties: ed.weenk@QuSL.com

Wordt vervolgd

We komen nu echt dichtbij de finish, nog één flinke spons vol met koel water en op naar het laaste rechte eind. In de volgende blog-post zouden we de finishlijn van de Supply Chain Manager’s Dagelijkse Tienkamp moeten kunnen bereiken. Binnenkort hier te vinden.