Dagelijkse tienkamp van supply chain managers (VI)

Vanwege de diversiteit in uitdagingen die hun baan met zich meebrengt, moeten supply chain managers veelzijdige mensen zijn met een breed scala aan kennis en vaardigheden; kameleontisch haast. Een beetje zoals de tienkampers in de atletiek moeten ze goed kunnen presteren in veel verschillende disciplines.

Het is niet per se nodig om de beste te zijn in elke sport, maar wel goed genoeg om een goede kans te hebben om de algehele nummer 1 in het toernooi te worden. Geïnspireerd door het concept van de ‘T-vormige supply chain manager’, zoals die al is uiteengezet in diverse publicaties en verder ontwikkeld door Inspired-Search, zal ik in een korte serie blogs de belangrijkste aspecten van deze bijzondere ‘Dagelijkse Decathlon’ van de supply chain manager in de 21e eeuw aan de orde stellen, evenals een aantal van de belangrijkste gevolgen voor het bedrijf hiervan. Hier komt de slotetappe, met enkele concluderende opmerkingen.

Epiloog, van de finish-lijn

FinishWe weten nu meer in detail over de dagelijkse tienkamp van supply chain managers, de uitdagingen die erin zitten en de vaardigheden die ervoor nodig zijn om de tienkamp goed en succesvol te volbrengen. Terug naar het oorspronkelijke idee van de T-vormige supply chain manager staat de verticale basis van de T voor heel specifieke supply chain-kennis, ervaring en ‘harde’ operationele en technische vaardigheden, terwijl de dwarsbalk van de T staat voor algemene managementervaring en de goed ontwikkelde en complete set van ‘softe’ leiderschaps-vaardigheden, benodigd bijvoorbeeld voor het effectief communiceren op directie niveau.

Lezers zouden nu (terecht) kunnen opmerken dat het vrijwel onmogelijk is om mensen te vinden die geweldig zijn in al deze aspecten, dus misschien is het goed en zinvol om nog eens op te merken dat  supply chain managers – net zoals de tienkampers in de atletiek –goed moeten kunnen presteren in veel verschillende disciplines. Het is niet per se nodig om de beste te zijn in elke sport, maar wel goed genoeg om een goede kans te hebben om de algehele nummer 1 in het toernooi te worden. Met andere woorden, het gaat niet zozeer om de individuele elementen, maar in het bijzonder om de specifieke mix, de som van alle ingrediënten.

Hoe dan ook, ik denk dat we redelijk veilig kunnen aannemen dat de supply chain managers in kwestie zich al bewust waren van de taken die ze voor zich hebben en de vaardigheden die ze nodig hebben om goed te presteren, omdat zij deze tienkamp iedere dag leven en beleven. Maar wat betekent dit allemaal vanuit het perspectief van het bedrijf?

Laat ik hier kort focussen op drie dingen: recrutering, training and carrièrepaden.

Recrutering

Als we het er over eens zijn, dat supply chain managers niet alleen over voldoende harde kennis en vaardigheden moeten beschikken (bijvoorbeeld functionele kennis van productie en logistiek), maar dat ze ook een solide basis van  softe vaardigheden (zoals peoplemanagement en onderhandelen),  dan zou het hopelijk ook duidelijk moeten zijn dat dit zeker geen puur technische functie is.

Met andere woorden: het is zaak om het gebruik van stereotypen als ‘Oh, dit gaat over pallets, dus we moeten een ingenieur vinden’, te vermijden. In feite zijn veel van de vaardigheden die nodig zijn voor succesvol supply chain management zeer vergelijkbaar met die van willekeurig welke andere (senior) managementpositie, dus is het eigenlijk erg zinvol om voor supply chain management-functies te zoeken naar mensen met generalistische profielen, of mensen met het potentieel die te ontwikkelen. Dit kunnen natuurlijk ook uitstekend engineers zijn, maar niet noodzakelijkerwijs.

Training

Afhankelijk van de specifieke karakteristieken van de supply chain van een bedrijf en van de achtergrond van een bepaalde supply chain manager en zijn of haar exacte rol in het bedrijf, zal de focus van training meer gericht zijn op de harde of de softe kant van de baan, maar waarschijnlijk nooit op slechts één van deze twee. En de kans is groot dat het in de loop der tijd meer verschuift in de richting van soft skills naarmate de persoon in kwestie meer senior is. Hoe dan ook, vanwege de aard van de baan en de werkzaamheden, denk ik dat de training een praktische insteek moet hebben, gebaseerd op learning by doing.

Tenslotte hebben we het over een (senior) managementpositie, of anders gezegd over mensen die betaald worden om beslissingen te nemen en daarop actie te ondernemen, dus elk type training die het toelaat om te ‘oefenen’ met de achtereenvolgende stappen van analyse, synthese, implementatieontwerp en uitvoering zal zeker van nut zijn. En dit type training is in vele soorten en maten te vinden. Zie ook mijn recente blog, getiteld ‘Experiential learning’ over dit onderwerp.

Carrièrepad

Ik heb het al eerder gezegd: de vereiste vaardigheden voor succesvol supply chain management zijn erg vergelijkbaar met willekeurig welke andere (senior) management positie. Vanwege de vele raakvlakken met de andere functionele gebieden die we al gezien hebben in vele van de spellen van onze dagelijkse tienkamp van supply chain managers, komt hierbovenop nog dat the supply chain-functie een prachtige blik biedt op vrijwel alle bedrijfsfuncties, waarin dag-in dag-uit uit eerste hand alle trade-off’s en interdependenties kunnen worden geleefd en beleefd.

Daarom denk ik dat succesvolle supply chain managers excellente kandidaten zijn voor hogere general management-posities. Of, vanaf de andere kant bekeken: ik ben er van overtuigd dat de supply chain-functie een geweldigde tussenstap is in het carrièreplan van elke kandidaat voor general management.

En nu naar bed! Morgen wacht er een nieuwe tienkamp op ons!

Ed Weenk is eigenaar van QuSL, Supply Chain Consulting en Training & Education, en senior associate professor Logistics & Supply Chain Management bij EADA Business School in Barcelona, Spanje.
Reacties: ed.weenk@QuSL.com