‘Cybercrime grootste risico voor transportbranche’

De transportbranche ziet de groeiende dreiging van cybercrime en datalekken als de grootste risicofactor voor de komende tien jaar. Cybercriminelen worden steeds vaardiger en inventiever. Doordat de verschillende bedrijven in de transportbranche onderling steeds afhankelijker van elkaar worden, groeit het risico op deze vorm van criminaliteit. Dat blijkt uit de ‘2016 Transportation Risk Index’ van adviesbureau, consultant en broker Willis Towers Watson.

Naast de digitale risico’s wordt de wereldwijde geopolitieke instabiliteit genoemd als het grootse risico voor het komend decennium. Hierbij gaat het om de impact van wereldwijde gebeurtenissen op de operationele activiteiten en winstgevendheid van transportbedrijven. Een risico dat hiermee gepaard gaat, zijn de acties en het beleid van regeringen, regelgevende instanties en justitie als reactie op deze gebeurtenissen.

Doordat supply chains – zowel digitaal als fysiek – steeds meer van elkaar afhankelijk raken, ontstaat volgens Willis Towers Watson bij bedrijven een groeiend besef dat de weerbaarheid tegen risico’s vorm moet krijgen op een gemeenschappelijk niveau en dat de sector op dat vlak de handen ineen moet slaan. Geen enkel bedrijf is nog een eiland, aldus het adviesbureau, hoe zorgvuldig men ook te werk gaat.

Risicostrategieën

‘De transportwereld ontwikkelt zich snel, dus risicostrategieën moeten responsief en flexibel te implementeren zijn’, zegt Mark Hue Williams, Head of Transportation Industry bij Willis Towers Watson. Regulering en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe operationele modellen, maar het is daarbij volgens hem essentieel om te weten hoe de risicostrategie moet worden vormgegeven.

Naast de digitale risico’s hebben de sectoren afzonderlijk van elkaar verschillende risicofactoren voor hun eigen branche geïdentificeerd. In de luchtvaart is dat het mogelijk falen van kritische IT-systemen. Voor het vervoer over land geldt de toegenomen complexiteit op het gebied van veiligheidsregels en milieuwetgeving als een belangrijk risico. De zeevaartindustrie kampt vooral met de risico’s die gepaard gaan met de globalisering van het klantenbestand.