Cross-sectorale samenwerking in intermodaal transport loont

Waterdrinker Aalsmeer en OZ Planten, beiden exporteurs van kamer- en tuinplanten, zijn erin geslaagd om intermodaal planten te vervoeren naar Spanje en dit transport te balanceren met een fruit transport van een AGF-onderneming vanuit de regio Valencia. Dankzij de cross-sectorale  samenwerking wordt nagenoeg elke kilometer van een trailer of reefer op de meest milieuvriendelijke manier 100 procent gevuld, zo meldt het persbericht.

Als pilot vertrok op vrijdagavond 22 juni een trailer unit van Transportbedrijf Van der Slot gevuld met planten van Waterdrinker Aalsmeer en OZ Planten naar Bettembourg (Luxemburg). Per trein van Lorry Rail ging het transport verder naar de Frans-Spaanse grens. Zondagmorgen 24 juni werden hun klanten in Spanje beleverd. De retourvracht bestond uit fruit bestemd voor de Nederlandse markt. Uit de pilot kan worden geconcludeerd dat intermodaal transport concurrerend is met en aanvullend op het traditionele wegtransport. Niet alleen qua doorlooptijd, maar ook is er een significante reductie in transportkosten en CO2 (30 procent) zichtbaar. Van welke AGF-onderneming uit Valencia de retourvracht afkomstig was, wordt niet in het persbericht gemeld.

Bob IJpelaar van Waterdrinker en Ivo Visser van OZ willen samen de basis leggen voor een structurele intermodale oplossing voor deze sectoren, zodat ondernemingen uit de sierteelt- en AGF-sector nauwer gaan samenwerken. Retourvrachten uit Spanje zijn cruciaal voor het behalen van efficiency en reductie van transportkosten en CO2. Daarom is een verladerscollectief van de sierteelt exporteurs en AGF-ondernemingen van groot belang.

De handelaren hebben de regie van de operatie uit handen gegeven aan e-Logistics Control (e-LC), een separate 4PL-onderneming van de Ewals Group. Container Centralen neemt de afhandeling van de ladingdragers voor rekening en denkt mee in het concept. Verder werkten Flora Holland, VGB en een niet nader genoemde groente- en fruithandelaar uit Zuid-Holland mee aan het initiatief.