Creatieve destructie

Met gemengde gevoelens schrijf ik deze 22e column. Het is namelijk mijn laatste… Na bijna 2,5 jaar is het tijd om plaats te maken voor een ander. Alles is slechts tijdelijk. Vooruitgang vraagt vernieuwing. En voor vernieuwing moet het oude plaatsmaken voor het nieuwe. Joseph Schumpeter, grondlegger van innovatietheorie, noemde dit het proces van ‘creative destruction’. De oude technologie wordt vernietigd door de nieuwe technologie die maatschappelijk gezien meer waarde oplevert. Hiermee wordt direct duidelijk hoe belangrijk Schumpeter ondernemerschap en innovatie achtte voor economische vooruitgang.

 

We willen nog wel eens voorbij gaan aan de destructieve kant van innovatie. Kiezen voor het nieuwe betekent ook kiezen om afscheid te nemen van het oude. Hoe vaak doen we dat bewust kiezen nu echt? Willen we niet vaak zowel het oude als het nieuwe? Schumpeter is heel duidelijk, wil je echt succesvol innoveren dan ontkom je niet destructie. Het is maar dat u het weet.

Win-win-situaties

Begin november vond in Amsterdam de ProcureCon 2013 plaats, een conferentie voor inkoopprofessionals. Peter Kraljic, voormalig McKinsey director, bedenker van de inkoopmatrix en daarmee een van de grondleggers van de inkoopprofessie, stelde tijdens die conferentie dat niet inkoop maar supply chain management de ‘core functie’ van de toekomst zal zijn. Inkoop is een te nauwe term om te beschrijven wat nodig is in de volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld waarin wij leven.

De toekomst van het inkoopvak ligt in het optimaliseren van de hele supply chain, in het creëren van win-win-situaties tussen ketenpartners, aldus Kraljic. Anders gezegd, inkoop zoals we het nu kennen, bestaat niet meer in de nabije toekomst. Een beter voorbeeld had ik niet kunnen bedenken van creative destruction, en nog wel ingezet door een van de grondleggers van ons vakgebied.

Goed nieuws voor supply chain professionals en Supply Chain Magazine? Juich niet te vroeg, zou ik zeggen. We staan namelijk aan de vooravond van de volgende creatieve destructie. Supply chain management zal worden vernietigd door value chain management. De theorie is nog niet helemaal uitontwikkeld en er zijn nog maar weinig echt goede voorbeelden in de praktijk te vinden, maar het is zonneklaar dat we die kant opgaan. Diverse academici, consultants, thought leaders en toonaangevende bedrijven zijn hard bezig om deze volgende stap te definiëren. De eerste prototypen en experimenten zien er veelbelovend uit!

Geniet in de tussentijd van de erkenning voor het supply chain management-vakgebied. Rest mij u heel veel plezier te wensen met de columns van mijn opvolger(s). Het zou mij niet verbazen als de inhoud geheel in lijn is met wat Kraljic ziet als de toekomst van het inkoopvak.

Het ga u goed!

Frank Rozemeijer is NEVI hoogleraar Purchasing & Supply Management aan Maastricht University.
f.rozemeijer@maastrichtuniversity.nl