Covid-19 vergroot belang van inkoop voor bedrijven

inkoop

Exact de helft (50%) van de bedrijven wereldwijd is van plan de investeringen in inkoop te verhogen. Dit als direct gevolg van de coronacrisis. Iets minder dan een kwart (23%) wil de investeringen in inkoop juist terugdringen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Procurement plays a key role in restoring growth’ van leverancier van inkoopsoftware Ivalua.

In totaal werden 454 beslissers op het gebied van financiën, inkoop en supply chain in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific ondervraagd. Van hen gaf 85 procent aan dat de bedrijfsleiding de rol van inkoop bij het groeien van de omzet erkent. Ook blijken inkoopprioriteiten meer strategisch van aard geworden; bedrijven willen zich concentreren op het verbeteren van veerkracht en groei van de supply chain.

Bovendien melden de respondenten dat de pandemie voor een grotere prioriteit heeft gezorgd ten aanzien van het waarborgen van de flexibiliteit en continuïteit van de keten (65%), het identificeren van nieuwe bronnen van inkomsten (64%) en verbetering van de besluitvorming (64%).

Inflexibele inkooptools en slechte datakwaliteit

Uit het onderzoek werd ook duidelijk dat inflexibele inkooptools en een slechte datakwaliteit zorgden voor voorraadproblemen tijdens de pandemie. Bovendien hadden bedrijven moeite met het registreren van hun voorraadniveaus en lieten problemen in de supply chain zich lastig identificeren. Als gevolg hiervan zag 47 procent van de bedrijven zich geconfronteerd met geannuleerde of verloren bestellingen.

Andere bedrijven kampten met lagere inkomsten (45%) en lagere winstmarges (44%). In totaal 47 procent van de bedrijven had maandelijks te maken met te veel voorraad op een bepaalde locatie; dit leidde tot hogere (opslag)kosten. 49 procent van de bedrijven werd bovendien door een externe marktplaats beboet voor het missen van servicelevel agreements.

Covid-19 openbaarde verouderde inkoopprocessen

‘Voor veel organisaties was inkoop cruciaal om de bevoorrading tijdens de pandemie op peil te houden en de impact op de winstgevendheid te minimaliseren. Maar in veel gevallen openbaarde Covid-19 ook verouderde inkoopprocessen, tools en gegevens die de flexibiliteit beperkten en de besluitvorming beïnvloedden’, stelt corporate CEO David Khuat-Duy van Ivalua.

Volgens hem is het moment dan ook aangebroken om de inkoop te digitaliseren en als groeimotor te gebruiken. ‘Dit houdt in dat data worden gebruikt om nieuwe inkomstenstromen te vinden en door leveranciers geleide innovatie te ontsluiten. Als inkoopleiders de technologische uitdagingen nu niet overwinnen, lopen ze het risico groeikansen en toekomstige veerkracht te missen’, aldus Khuat-Duy.

Bron: Inkoperscafé