Cor Molenaar: ‘Disruptie is kansen zoeken’

Disruptie is een gegeven en is het een kwestie van kansen zoeken, aanpassen en overleven. Dat is de centrale boodschap die Cor Molenaar meegeeft tijdens de klantendag van Descartes in Amersfoort op 22 januari. Met disrupties doelt de hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het nieuwe koopgedrag van klanten. ‘Alle fricties worden veroorzaakt door een structuur uit het verleden die niet is aangepast’, meent Molenaar.

Molenaar begint met een filmpje waarin mensen te zien zijn die een reactie geven over de komst van de mobiele telefoon. Ze zijn nogal sceptisch en voorspellen dat ze geen mobiele telefoon nodig hebben en dat ze hem toch overal zullen vergeten. ‘Dit is een filmpje van veertien jaar geleden. Vandaag de dag keren we om als we onze smartphone thuis hebben laten liggen. Veel mensen zouden zelfs liever hun auto wegdoen dan hun smartphone’, licht de hoogleraar toe. ‘Je ziet dat het voor mensen dus nogal moeilijk is om in de toekomst te kijken.’ Tien procent van het vrij besteedbaar inkomen wordt vandaag de dag besteed aan producten die vijf jaar geleden niet eens bestonden. Dat betekent tien procent kosten besparen.

Maar er zijn ook heel andere veranderingen aan de gang. Dertig procent van de huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. ‘Die hebben een heel ander leefpatroon en dus een ander kooppattroon.’ En Molenaar voorspelt dat als Amazon ‘full swing’ in Nederland kom en dat dit ‘de retail pijn gaat doen’. Alles is heel onzeker en verandert steeds. Volgens hem kun je je maar beter gewoon voorbereiden op de nieuwe mogelijkheden aangezien het internet of things er gaat zeker komen.

Control tower

In een parallelsessie later op de dag vertelde Rinus de Kok hoe IDS de toolbox van Descartes gebruikt. IDS is een non-asset based 4PL die fungeert als een control tower. ‘Wij helpen verladers met het managen en beheren van complexe goederenstromen. We pakken de contracten op en doen de uitvoering. We hebben hiervoor een transportmanagementplatform en hoogopgeleide supply chain professionals in huis.’ De dagelijkse operatie betreft exception based management.

Op tactisch niveau voert IDS het carrier management uit en op strategisch niveau wil het een partner voor continue verbetering zijn. Doordat data centraal worden verzameld en vastgelegd, ontstaat overzicht. Vanuit dit overzicht, ontstaat inzicht waardoor stromen met derde partijen zouden kunnen worden samengevoegd, mits dat voordelen biedt. ‘We zoeken langetermijnrelaties’, aldus De Kok.

Interpretatie

Maxim Spek van Prospex presenteerde de resultaten van een benchmarkonderzoek naar de rol van IT bij het optimaliseren van de supply chain. In totaal zijn 280 leveranciers in de levensmiddelenindustrie benaderd. De respons was 25 procent, waarvan 57 procent aangaf de komende drie jaar te gaan investeren in EDI. ’43 procent doet het dus niet’, verwonderde Spek zich over dat resultaat. Niet iedereen in de zaal was het eens met die interpretatie. ‘Als je EDI al goed op orde hebt, dan kan ik me indenken dat je hier niet in gaat investeren’, merkte een van de toehoorders op.

Ook ontstonden er zo aan het eind van de dag nog levendige discussies rondom de lage mate van ketenintegratie en de oorzaken die eraan ten grondslag lagen. Niet iedereen onderschreef dat het om een tekort aan tijd kennis en budget gaat. Een van de deelnemers zag angst en vertrouwen als een grotere belemmering.