Coop wijzigt distributiemodel

Coop brengt alle logistieke activiteiten eind 2014 onder in één landelijk distributiecentrum voor vers in Deventer en één landelijk kruidenierswaren distributiecentrum in Gieten. Hiermee zet de retailer naar eigen zeggen een belangrijke stap om de toekomstige groei van Coop optimaal te faciliteren en een efficiëntere logistieke infrastructuur te realiseren.

De distributie naar alle Coop supermarkten vindt momenteel plaats vanuit Deventer, Peize en Monster. Om de toekomstige groei van Coop op te kunnen vangen kondigde de supermarktretailer al eerder aan dat de activiteiten van DC Peize overgaan naar het DC in Gieten. Coop nam laatstgenoemde in 2012 samen met 54 winkels over van Jumbo Supermarkten. Het DC in Gieten komt eind 2013 beschikbaar voor Coop.

Grondig onderzoek naar een toekomstbestendige logistieke infrastructuur leidt nu tot een vereenvoudiging naar één landelijk Vers DC in Deventer en één landelijk KW DC in Gieten. Dit betekent dat ook alle activiteiten van DC Monster op termijn worden overgeplaatst naar DC Gieten. ‘Het DC in Gieten is qua grootte en inrichting geschikt om de huidige en toekomstige groei van Coop op te vangen’, licht Peter Lokerse, Logistiek Manager van Coop, toe. ‘Bovendien leidt deze vereenvoudiging van de logistieke structuur tot meer synergievoordelen, waardoor processen efficiënter kunnen worden ingericht.’

Uiterlijk eind 2014 zal de nieuwe structuur gerealiseerd zijn.