Control towers schieten de grond uit

Overal in het logistieke werkveld verrijzen transport control towers: platformen waarop informatie over verschillende goederenstromen samenkomt en wordt geanalyseerd zodat die goederenstromen kunnen worden geoptimaliseerd. Dergelijke control towers stellen bedrijven in staat om hun transportplanning te centraliseren en het aantal lege kilometers van hun vrachtauto’s te verminderen. Steeds vaker worden ze ook als cross chain control center (4C) ingezet om goederenstromen van verschillende bedrijven te bundelen. Over de wijze waarop control towers moeten worden ingericht en gerund, bestaat echter nog geen eenduidigheid.


Download: