‘Concurrerend containertransport kan veel aantrekkelijker’

containertransport

Bij het vervoer van containers kunnen trein en binnenvaart alleen op langere afstanden concurreren met de vrachtwagen. Vervoersdeskundige Bart van Riessen pleit in zijn proefschrift Optimal Transportation Plans and Portfolios for Synchromodal Container Networks’ daarom voor een goed geïntegreerd Europees netwerk om deze milieuvriendelijkere alternatieven aantrekkelijker te maken. Volgens Van Riessen kunnen er ook belangrijke kostenbesparingen behaald worden door dergelijke intermodale netwerken.

In vijftig jaar tijd is het containertransport enorm toegenomen. Veel steden en transportbedrijven in Noordwest-Europa gaan mee in deze ontwikkeling, door het creëren van corridors met intermodale vervoerswijzen als trein en binnenvaart. Probleem is volgens Van Riessen dat elke afzonderlijke ontwikkeling van een intermodale trein- of scheepscorridor beperkte mogelijkheden heeft. Alleen op de langere afstanden kunnen trein en binnenvaart zo concurreren met het flexibele en betrouwbare vervoer per truck.

De vervoersdeskundige en econometrist koos bij het onderzoek voor zijn proefschrift voor het perspectief van bedrijven, om zo echt impact te kunnen creëren. Bij het Rotterdamse containerbedrijf ECT bestudeerde hij hoe trein en binnenvaart beter kunnen concurreren. Zijn modellen paste Van Riessen toe in casestudies op basis van het intermodale containernetwerk van European Gateway Services (EGS), een dochteronderneming van ECT Rotterdam.

Meer integratie in het achterlandvervoer

Van Riessen ziet twee trends in het huidige containertransport in Noordwest-Europa: aan de ene kant is er behoefte aan meer integratie in het achterlandvervoer, veroorzaakt door meer concurrentie en de maatschappelijke behoefte aan een modal shift naar duurzame vervoerswijzen. Aan de andere kant vragen ontvangers en verzenders van containers in het achterland om een kosteneffectieve, maar flexibele en betrouwbare levering.

De vervoersdeskundige wijst er echter op dat het niet gemakkelijk is om dit te realiseren. Individuele klanten vertonen volgens hem opportunistisch gedrag en blokkeren zo een geïntegreerde manier van werken. Elke klant wil het beste ‘slot’ voor zijn container, hetgeen een efficiënte werkwijze van de netwerkoperator belemmerd.

Belangrijke kostenbesparingen

In plaats van allemaal afzonderlijke corridors pleit Van Riessen daarom voor het inrichten van een goed geïntegreerd netwerk met meerdere corridors. Zo kunnen trein en binnenvaart beter concurreren met de vrachtwagen. In zijn proefschrift laat de onderzoeker zien dat er belangrijke kostenbesparingen bereikt kunnen worden door deze geïntegreerde en intermodale netwerken: ‘synchromodaal containervervoer’.

Met het concept ‘synchromodaliteit’ wordt aan klanten een keuze geboden tussen een snel Premium-product en een regulier Standaard-product. Door deze aanpassing van het businessmodel rond transport wordt zowel aan klanten als aan operators voordeel geboden. ECT experimenteert inmiddels met dit nieuwe model.

Van Riessen verdedigt zijn proefschrift donderdag 22 maart 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.