Compliancy

Regelmatig spelen wij de Beer Distribution Game met onze klanten. Een leerzame manier om inzicht te krijgen in de voordelen van ketensamenwerking en om deze te kunnen optimaliseren. Zo ook laatst met een internationale klant, waar een aantal interessante punten aan het licht kwamen. Het bleek namelijk dat elke business unit zijn eigen keten prima op orde had, maar dat er bij de onderlinge samenwerking nog veel winst te behalen viel.

Het is geen onbekend gegeven dat internationale samenwerking grote voordelen kan opleveren. Om synergie te bereiken, zijn er op dat gebied vele regels en afspraken die bedrijven moeten naleven. Zo is er compliance op gebieden als wet- en regelgeving, veiligheid, verzekeringen, documentatie en financiële dienstverlening. Om winstgevend internationaal te kunnen ondernemen, zijn er binnen de supply chain ook regels en afspraken nodig. Uiteraard dienen deze te worden nageleefd (supply chain compliance).

Dit bracht mij tot een aantal vragen: durven bedrijven informatie te delen? Zijn er regels en afspraken danwel KPI’s die ervoor zorgen dat de internationale supply chain geoptimaliseerd wordt? Met andere woorden: is er binnen de internationale supply chain compliance volledige transparantie?

Ik denk dat bedrijven grote voordelen kunnen behalen wanneer ze samenwerken met partners en leveranciers in de supply chain. Door goede afspraken te maken en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, kunnen onnodige kosten en risico’s worden vermeden. Met het delen van informatie en bijvoorbeeld collaborative planning & forecasting zullen er minder fluctuaties voorkomen. Bijvoorbeeld in productieplanningen, het reduceren van omsteltijden en het minimaliseren van onnodig transport. Op deze manier heeft internationale supply chain compliance ook nog een positieve invloed op de CO2 footprint. Er wordt immers veel waste geëlimineerd.

In de laatste ronde van de Beer Game is er transparantie in de keten. KPI’s en doelstellingen van alle schakels zijn bekend en worden gecommuniceerd. Op dit moment zijn de spelers in staat de keten te optimaliseren en de winstgevendheid te vergroten. Deelnemers aan de Beer Game concluderen keer op keer dat ze meer moeten investeren in ketensamenwerking. Toch zie ik dat in het internationale bedrijfsleven niet genoeg aandacht wordt besteed aan supply chain compliance. Terwijl juist hier enorme kansen liggen om de winstgevendheid én duurzaamheid te verbeteren.

Michel Winter
Business Manager Slimstock
Nederland