Clustercoördinator Logistiek voor regio Haaglanden

De regio Haaglanden heeft sinds kort een clustercoördinator Logistiek. Michel Oldenburg is de eerste die deze nieuwe functie vervult. Oldenburg zal zich vooral inzetten voor het onderhouden van contacten met logistieke bedrijven en hen ondersteunen in een efficiënte bedrijfsvoering.

Binnen de community Logistiek van de regio Haaglanden (waartoe naast Den Haag ook de gebieden Westland, Zoetermeer, Delft, Leiden en Alphen aan den Rijn behoren) bindt Oldenburg partijen rondom het thema ‘Slimme ritten’. Samen met vervoerders, verladers en distributeurs onderzoekt hij hoe werkzaamheden efficiënter kunnen verlopen. Daarna volgt een gezamenlijke inschatting of een idee de potentie heeft uit te groeien tot een kansrijk project.

Door de ervaringen die Oldenburg de laatste twee jaar heeft opgedaan met pilots als ‘Buiten de spits-distributie’ en ‘Ecotransport’ vergaarde hij niet alleen veel kennis, maar weet hij ook welke efficiency-slagen realistisch zijn. Als coördinator Logistiek maakt hij onderdeel uit van Bereikbaar Haaglanden, dat als doel heeft het aantal spitsritten te verminderen. Oldenburg zelf staat als clustercoördinator overigens waardevrij tussen de diverse partijen.