Chief Bullshit Removal Officer

Na de doorbraak van Supplier Relationship Management (SRM) in 2011 hebben veel organisaties een eigen SRM-programma geïmplementeerd. Vaak krijgen die programma’s mooie namen zoals ‘Preferred Supplier Program’, ‘Partner to Win’, of iets in die trant. Allereerst worden leveranciers onderverdeeld in verschillende segmenten en vervolgens worden met de partnerleveranciers concrete afspraken gemaakt over te behalen business-doelstellingen. Wanneer uit meting blijkt dat de leveranciers niet in staat zijn om de gestelde doelen te halen, worden ze geholpen om hun processen weer op de rit te krijgen. Om het leuk te houden wordt er jaarlijks een feestelijk event georganiseerd voor alle partnerleveranciers, waarbij de nodige supplier awards worden uitgereikt aan leveranciers die goed hebben gepresteerd.

So far, so good. Echter, dergelijke programma’s moeten binnen twee jaar wel concrete business-resultaten laten zien, anders trekt het topmanagement zijn steun terug, met alle gevolgen van dien. Voor de programma’s die in 2011 zijn gestart, breekt nu dus een interessante tijd aan!

Op dit moment zie ik diverse organisaties worstelen met uitblijvende resultaten. Het blijkt nog niet zo makkelijk om de potentiële waarde van SRM te concretiseren. Navraag leert dat leveranciers wel willen (en kunnen), maar vaak steen en been klagen over langzame besluitvorming, slechte forecasting, facturen die te laat worden betaald, weinig transparantie en openheid ten aanzien van de strategie, onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden en gebrek aan vertrouwen bij de klant. Het bewijst maar weer eens dat de kwaliteit van interne samenwerking in grote mate bepaalt wat de kwaliteit van externe samenwerking gaat zijn. Die interne samenwerking gaat vaak over de samenwerking tussen verschillende functionele afdelingen.

Managementgoeroe Tom Peters, een groot pleitbezorger van crossfunctioneel samenwerken (zie www.tompeters.com), geeft de volgende tips. Werk iedere dag doelgericht en consequent aan het maken van nieuwe vrienden bij andere functionele afdelingen. Nodig regelmatig collega’s van andere functionele afdelingen uit om ‘really cool stuff’ uit hun wereld te presenteren. Bespreek tijdens iedere teammeeting een goed en een minder goed voorbeeld van crossfunctionele samenwerking en formuleer tijdens de meeting concrete stappen om het probleem binnen 24 uur op te lossen. Peters benadrukt verder dat het belangrijk is om continu te zoeken naar voorbeelden van gewenst gedrag en dit gedrag ook expliciet te belonen.

Hij stelt daarnaast voor om een nieuwe C-level-directeur aan te stellen, de Chief Bullshit Removal Officer (CBRO). Dit is een formele waakhond, wiens rol het is om crossfunctioneel samenwerken mogelijk te maken binnen de organisatie en diegenen die dat onmogelijk maken te identificeren en te elimineren. Ik ben benieuwd wanneer we de eerste CBRO gaan tegenkomen. Wat mij betreft mag deze zijn werkveld direct vergroten naar de hele supply chain, wie weet komt het dan nog goed met die SRM-programma’s!

Frank Rozemeijer is NEVI hoogleraar Purchasing & Supply Management aan Maastricht University.
f.rozemeijer@maastrichtuniversity.nl