Checklist voor winkel-replenishment

Checklist Winkelreplenishment

Het aanvullen van voorraden in winkels is essentieel voor de bedrijfs-voering. Het creëren van dynamische voorraadposities (waarbij het optimale bestelniveau per artikel en per locatie wordt berekend) heeft een aanzienlijke impact op de winstgevendheid. Producten moeten beschikbaar zijn op de schappen, want anders gaan consumenten naar de concurrent of bestellen ze deze online. Maar wanneer een winkel te veel van een specifiek product heeft besteld, dan leidt dit tot derving, een hoog kapitaalbeslag of moet het waarschijnlijk worden verkocht tegen een lagere marge.

Tijdrovend replenishment

Replenishment van winkels is een complex proces. Een gemiddelde winkel biedt duizenden tot tienduizenden verschillende producten aan. Naast pure verkoopvoorraad moet het commerciële winkelbeeld worden geborgd door de juiste presentatievoorraad. Daarnaast verschillen de winkels van eenzelfde keten in omvang, indeling en klantprofiel, en heeft deze te maken met verschillende concurrentie. Vanwege de grote hoeveelheid artikelen is het handmatig bestellen ondoenlijk. Ondersteunende software voor het maken van bestellingen is een absolute noodzaak. De vraag is of deze software per product rekening houdt met onder andere historische verkopen, seizoengevoeligheid, de presentatievoorraad, de minimale bestelgroottes, het bestelleverschema en de fase in de levenscyclus.

Voor winkels die onderdeel zijn van een keten is het de vraag of het bestellen van producten decentraal dan wel centraal gebeurt. Of de winkels in eigendom zijn van een keten of tot een franchisemodel behoren, is hierin medebepalend. Uiteindelijk willen winkelmanagers zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan winkel-replenishment om zoveel mogelijk tijd voor de klant en het team te hebben.

Download de Checklist voor winkel-replenishment

Slimstock Retail en Supply Chain Media hebben een checklist voor winkel-replenishment gemaakt. Beantwoord de tien vragen om te weten hoe goed dit proces bij uw bedrijf verloopt.

Download: Checklist voor winkel-replenishment