Checklist: voordelen van S&OP

Checklist: voordelen van S&OP

Sommige bedrijven hebben een goed ontwikkeld Sales & Operations Planning-proces (S&OP) als waarborg voor gestructureerde besluitvorming. Die bedrijven kijken integraal naar demand en supply, inclusief de financiële impact en risico’s op middellange termijn. De managers van deze bedrijven  kunnen sturen op resultaten en staan echt aan het roer. Supply Chain Magazine en consultancybedrijf Involvation hebben een checklist ontwikkeld die  inzicht geeft in de toegevoegde waarde en het potentieel van het huidige S&OP-proces.

Anticiperen

De toegevoegde waarde van S&OP kan per bedrijf verschillen. Voor het ene bedrijf zit de toegevoegde waarde in het voorkomen van onderbezetting en het verlagen van de voorraden, bij het andere bedrijf in het beheerst opschalen van nieuwe producten en diensten. Centraal staat het tijdig en integraal kunnen anticiperen en bijsturen van de keten op ontwikkelingen om de strategie te kunnen realiseren.

Betrokkenheid

S&OP is een integraal proces; dit betekent actieve betrokkenheid van Finance, Sales, Product Management, Productie, Inkoop et cetera. In hoeverre ziet iedereen in het bedrijf het S&OP-proces als het platform om vooruit te kijken en besluiten te nemen?  S&OP bevordert heldere en duidelijke communicatie en dit draagt bij aan het werken als team. Dit vereist wel dat er binnen de organisatie overeenstemming is over definities en de juiste bron van informatie voor belangrijke rapportages.

Download de checklist: Voordelen van S&OP

Wanneer u de volgende 10 vragen beantwoordt, heeft u inzicht in de huidige toegevoegde waarde én het potentieel van S&OP voor uw bedrijf. Vul hieronder je gegevens in en ontvang de checklist: De voordelen van S&OP direct in je inbox.

 

Download: Checklist voordelen S&OP