Checklist voor transportmanagement

10 vragen over vervoersprestaties en –kosten

Afnemers vragen om betrouwbare leveringen, op tijd en volledig. En als dat een keer niet lukt, dan willen ze daarover tijdig worden geïnformeerd. Tegelijkertijd ervaren verladers een toenemende complexiteit: productielocaties – en daarmee aanvoer- en distributielijnen – verschuiven continu op een wereldwijde schaal. Dit leidt tot regelmatig wisselende vervoerders, nieuwe verzendlocaties, nieuwe markten en klanten en multi-channel verkoop.

Supply chains moeten dus flexibel aanpasbaar zijn (adaptable), snel op te schalen (scalable), en tegelijkertijd beheersbaar blijven (controlled). Bent u in staat de service aan klanten op peil te houden zonder de kosten uit het oog te verliezen? En werkt u intussen ook aan continue verbetering van de processen en prestaties?

Vaak heeft u uw vervoer al uitbesteed, maar slaagt u er niet in uw transportkosten structureel in de hand te houden. Een neutrale, specialistische dienstverlener die investeert in de tools en systemen die hiervoor nodig zijn, zou uitkomst kunnen bieden.

Download de checklist die Supply Chain Magazine in samenwerking met IDS ontwikkelde, beantwoord de vragen en ontdek in hoeverre u uw transportmanagement onder controle heeft. De uitkomsten geven weer in welke mate u uw transportmanagement kunt verbeteren.

 

Download: Checklist voor transportmanagement