Checklist voor supply chains in coronacrisis

checklist

In de huidige, wereldwijde coronacrisis ondernemen bedrijven in de supply chain allerlei noodzakelijke acties. Om geen cruciale zaken over het hoofd te zien, is het van groot belang alle risico’s goed in kaart te brengen. Handig hulpmiddel daarbij is deze checklist van Supply Chain Media met tien essentiële checks voor de supply chain.

Philips is momenteel volop bezig om de productie van beademingsapparatuur in de VS op te schalen en uit te leveren naar landen die deze het hardste nodig hebben. Snoepproducent Mars legt ’s werelds grootste chocoladefabriek in Veghel tijdelijk stil om ervoor te zorgen dat medewerkers veiliger kunnen werken. Unilever doneert zeep en andere reinigingsproducten, en gaat daarnaast de facturen van zijn kleine en middelgrote strategische leveranciers zo snel mogelijk betalen en bovendien kleine retailklanten financieren. Ook zijn er bedrijven die overgaan op een overlevingsmodus. Zoals warenhuis De Bijenkorf, dat de betalingstermijn van toeleveranciers verlengt naar 150 dagen; veel langer dan het wettelijk toegestane maximum van zestig dagen.

Om de juiste acties te ondernemen voor de supply chains en geen cruciale zaken over het hoofd te zien, is het essentieel alle risico’s snel en gestructureerd in kaart te brengen. Doe dit op strategisch, tactisch en operationeel niveau en kijk stroomopwaarts (richting leveranciers), intern, en stroomafwaarts (richting afnemers en klanten). Supply Chain Media heeft hiervoor een overzichtelijke checklist opgesteld om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen om de supply chain draaiende te houden. De checks zijn ontleend aan de End-to-End Supply Chain Visibility-assessment die in samenwerking met enkele leidende multinationals is ontwikkeld.

Dit zijn de tien noodzakelijke checks voor uw supply chain in de coronacrisis:

  1. Check of al uw medewerkers veilig en goed geïnformeerd kunnen werken.
  2. Check de financiële levensvatbaarheid van uw strategische leveranciers.
  3. Check de financiële levensvatbaarheid van uw eigen bedrijf en bedrijfsonderdelen.
  4. Check de financiële levensvatbaarheid van uw strategische klanten.
  5. Check de capaciteitsbeschikbaarheid van uw strategische leveranciers.
  6. Stel verschillende scenario’s op om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
  7. Check de vraagvoorspelbaarheid van uw strategische klanten.
  8. Inventariseer de operationele risico’s van de inkomende goederenstroom van grondstoffen, onderdelen en componenten.
  9. Inventariseer de mogelijke risico’s bij uw eigen operaties (productie, opslag en transport).
  10. Inventariseer de operationele risico’s van de uitgaande goederenstroom (levering van producten).

Momenteel verricht Supply Chain Media ook onderzoek onder supply chain-beslissers in Europa naar de mate waarin zij de noodzakelijke checks doen en welke acties daaruit voortvloeien. Volgende week worden de eerste resultaten van dit onderzoek bekendgemaakt.