Checklist voor promotieplanning

Impact van promoties op retail supply chain

Promoties in de retail zijn van levensbelang, omdat deze een substantieel deel uitmaken van de omzet. Afhankelijk van de branche wordt maar liefst 20 tot 40 procent op deze manier gerealiseerd. Retailers gebruiken promoties voor meer traffic en uiteindelijk voor klantbehoud. Maar ook om simpelweg van ongewenste voorraden af te komen.

Interne afstemming

In de huidige competitieve en transparante markt kunnen retailers niet zonder (diepe) promoties. Promoties vergen echter wel een integratie van de verschillende plannen en de juiste afstemming binnen het beslissingsproces. De ervaring leert dat er binnen retailorganisaties meerdere kalenders in omloop zijn en de onderlinge belangen tegenstrijdig. Marketing wil met thema’s en het assortiment het merk laden en de klantwaarde duidelijk naar voren brengen: Inkoop/Category Management is verantwoordelijk voor het halen van directe omzetdoelen. Supply Chain wil een hoge beschikbaarheid met een lage restvoorraad.

Maar inkopers gaan vaak vroegtijdig voor grote volumes op pad. Vaak eerder dan het besluit is genomen of het specifieke artikel wel of niet wordt opgenomen in de promotiefolder. Marketing wil de beslissingen over de inhoud van de folder zo kort mogelijk van tevoren nemen om een zo actueel mogelijke aanbieding te kunnen doen. Indien de retailer alsnog besluit het betreffende artikel niet in de promotie op te nemen, blijft de inkoper (en dus ook Supply Chain) zitten met een grote hoeveelheid artikelen die dan via het normale verkoopkanaal moeten worden verkocht.

Slimstock en Supply Chain Media hebben een checklist gemaakt over promotieplanning en voorraadallocatie in de retail. Beantwoord de tien vragen om te weten hoe goed uw de verschillende promotieprocessen op elkaar zijn afgestemd.

Download: Checklist voor promotieplanning