Checklist voor het verzenden van goederen

10 vragen over de prestaties van uw transportsysteem

Bedrijven die hun transport hebben uitbesteed, kunnen door transparantie en tracering hun prestaties en logistieke efficiëntie verbeteren.

Inzicht

Fabrikanten, verkopers en logistiek dienstverleners hebben allemaal een compleet inzicht nodig in het leveringsproces, van inkooporder tot ontvangst in het magazijn tot aflevering aan de eindklant. Logistiek dienstverleners streven daarom naar het bieden van meer transparantie voor eindklanten door een op rollen gebaseerde toegang tot het systeem.

Samenwerking partijen

Door gebruik te maken van een transportmanagementsysteem kunnen verzenders, logistiek dienstverleners en regelgevende instanties systematisch zendingsgegevens delen, traceren en analyseren in de vorm van elektronische berichten. Te denken valt aan inkoop- en verkooporders, vooraankondigingen van zendingen, douaneafhandelingsdocumenten en verzendbewijzen van aflevering.

In hoeverre bent u in staat om fouten in bestellingen te verminderen door deze te voorspellen of te melden voordat ze werkelijk optreden? Of inzicht in de zending en/of bestelling binnen meerdere partijen en transportmethodes te krijgen? Supply Chain Media en Descartes creëerden een checklist voor transportmanagement.

Download: Checklist voor het verzenden van goederen