Checklist voor emballagemanagement

Checklist voor emballagemanagement

De dynamiek binnen supply chains legt een constante druk op bedrijven om efficiënt en kosteneffectief te werken. Bedrijven zien het managen van emballage vaak over het hoofd, terwijl dit toch een kostenpost betekent van minimaal een ton tot miljoenen per jaar. Goed beheer van emballage speelt niet alleen een cruciale rol voor kostenbeheersing, maar ook voor duurzaamheid, kwaliteit en service. 

Traditioneel focussen bedrijven zich op de grootschalige en zichtbare aspecten van hun supply chain, zoals efficiëntie in productie of distributie, terwijl het managen van emballage (pallets en kratten) vaak wordt gezien als een secundaire zorg. Deze traditionele benadering kan echter leiden tot onnodige verliezen van miljoenen, inefficiënties en klachten van klanten. Fouten of inefficiënties in emballage kunnen leiden tot productbeschadiging (door gebruik van een verkeerd type ladingdragers), extra transportkosten, vertragingen in de supply chain of in het ergste geval zelfs reden zijn van een faillissement.

Download de ‘Checklist voor emballagemanagement’

In samenwerking met Supply Chain Magazine heeft RTI Blockchain een praktische checklist ontwikkeld met 10 kritische vragen. Deze checklist helpt supply chain-verantwoordelijken om de efficiëntie en effectiviteit van hun emballagemanagementprocessen te evalueren en te optimaliseren.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.