Checklist: sustainable supply chain

Checklist sustainable supply chain

Sustainability staat steeds hoger op de agenda van veel supply chain-directeuren. Klanten, eindgebruikers en medewerkers willen weten wat een bedrijf doet aan het klimaat, het milieu en het menselijk gedrag en stellen daarbij ook meer en meer de eis om dit continu te verbeteren.

Om te bepalen waar u staat in uw transitie naar een sustainable supply chain, hebben UC Group en Supply Chain Magazine deze checklist ontwikkeld. Bepaal aan de hand van deze checklist met welk vraagstuk u aan de slag wilt.

Download: Checklist sustainable supply chain