Checklist S&OP-softwareselectie

SOP-software-selectie

Bijna de helft van de productie- en retailbedrijven in Europa gaat dit jaar software voor Sales & Operations Planning (S&OP) implementeren. Dat blijkt uit onderzoek door Supply Chain Media na de eerste piek van de coronapandemie. Hoe vind je de juiste softwareleverancier voor S&OP?

Over software voor S&OP bestaat de nodige onduidelijkheid. ERP-leveranciers bieden apart S&OP-modules die zich veelal beperken tot basale forecasting en productieplanning. Volgens analist Lora Cecere van Supply Chain Insights omvat goede S&OP-software drie componenten: het berekenen van een optimaal plan voor vraag, supply en voorraad, een visueel dashboard voor prestatie-indicatoren en een analyse van de financiële impact van beslissingen.

Meer dan functionaliteit

S&OP gaat verder dan alleen demand forecasting en supply planning. Niet alleen moet de software de vraag kunnen vertalen van volumes naar euro’s en gemakkelijk alternatieve scenario’s doorrekenen. Voor het verbeteren van de forecast is het essentieel dat de software ook externe indicatoren, zoals branchecijfers, kan meenemen.

Een modulaire opbouw in plaats van een holistische benadering zorgt ervoor dat het bedrijf stapsgewijs de software kan implementeren in lijn met groeiende complexiteit van hun supply chain en evoluerende volwassenheid van het S&OP-proces. Dit zorgt voor snelle verbeteringen en acceptaties door de medewerkers. Ook een intuïtieve gebruikersinterface en een dashboard specifiek voor de gebruikers vergroten de acceptatie en het gebruik van de software. Beperking van manuele handelingen levert tijd op om meer te analyseren en optimalisaties te vinden.

Een implementatiepartner met bewezen branche-ervaring zorgt ervoor dat de juiste belangen van de verschillende betrokken afdelingen de aandacht krijgen. De keuze van de goede software blijkt altijd uit het veelvuldige gebruik van de geboden functionaliteit om spreadsheets als lapmiddel te voorkomen.

De juiste tooling voor Sales & Operations Planning

Implementatiepartner Solventure en Supply Chain Magazine hebben een checklist ontwikkeld voor een zorgvuldige selectie van S&OP-software. Vul hieronder het formulier in en doe de check.

Download: Checklist S&OP-softwareselectie