Checklist: Optimale productiebeheersing

Haal meer uit uw productie

Goede productiebeheersing draagt bij aan het realiseren van de bedrijfsdoelen. Regelmatig worden productiebedrijven echter geconfronteerd met teleurstellende klantervaringen én te hoge kosten. Niet zelden blijken lange doorlooptijden toch onbetrouwbaar, hoge voorraden toch te laag en forse capaciteiten toch ontoereikend. Het zijn signalen dat de productiebeheersing niet aansluit bij het product, de markt en de waardepropositie.

Het waarom van productiebeheersing

Het doel van productiebeheersing kan per bedrijf verschillen. Voor het ene bedrijf zit de toegevoegde waarde in het maximaliseren van bezetting en verlagen van voorraden, bij het andere bedrijf in het betrouwbaar verkorten van levertijden en/of verhogen van de flexibiliteit. Hoe het ook zij, een goede productiebeheersing sluit perfect aan bij het product, de markt en de waardepropositie; het bestaansrecht van elk productiebedrijf.

De service-paradox

Niet zelden staan productiebedrijven voor de uitdaging tegelijkertijd zowel de klantervaring te verbeteren als de kosten van deze verbeterde ervaring te verlagen. Ga er maar aanstaan; tegelijkertijd zowel beter als goedkoper worden. Op het eerste gezicht een onmogelijke opdracht, ook wel bekend als de service-paradox. Bedrijven met een goede productiebeheersing bewijzen echter dat het kan: een betere klantervaring tegen lagere kosten. Dankzij een goede productiebeheersing hebben zij de service-paradox weten te doorbreken.

Involvation en Supply Chain Magazine hebben een checklist ontwikkeld die inzicht geeft in de toegevoegde waarde en het potentieel van uw huidige productiebeheersing. Wanneer u de volgende vragen beantwoordt, krijgt u inzicht in het verbeterpotentieel voor de productie.

Download: Checklist voor optimale productiebeheersing