Checklist motoronderhoud voor maakindustrie

checklist-motoronderhoud-voor-maakindustrie

Om uw auto in topconditie te houden, heeft deze – en de motor in het bijzonder – tijdig effectief onderhoud nodig. Hierbij is het van belang te weten op welke signalen te letten en wanneer welke maatregelen te treffen. Wat geldt voor uw automotor geldt in sterke mate natuurlijk ook voor uw productieproces. Om u op weg te helpen, vindt u hierbij een checklist motoronderhoud voor de maakindustrie. 

Al jaren worstelen bedrijven in de maakindustrie met de uitdaging hun ‘service experience’ te verhogen en tegelijkertijd hun ‘cost of service’ te verlagen. Of anders gezegd: beter én goedkoper te produceren met minder gedoe. De werkelijke doorbraak blijft echter vaak uit. Niet voor niets wordt in dit verband dan ook wel gesproken over de schijnbaar onbreekbare serviceparadox.

Reduceren van complexiteit

Er zijn bedrijven die blijkbaar de onderhoudssignalen wél tijdig oppikken en de juiste onderhoudsmaatregelen kiezen om hun productieproces in topconditie te brengen. De rode draad in hun succesverhalen blijkt complexiteitsreductie, vooral de reductie van variatie en onzekerheid.

Download de Checklist motoronderhoud voor maakindustrie

Wilt u weten of uw productieproces onderhoud nodig heeft en of uw huidige onderhoudsmaatregelen voldoende effectief zijn? Involvation heeft in de zogenaamde Schijf van Vijf voor supply chain management de complementaire onderhoudsstrategieën opgesteld voor het in topconditie houden van uw productiemotor. Download de checklist, vul hem in en achterhaal of uw productiemotor optimaal loopt.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.

Download: Checklist motoronderhoud voor de maakindustrie