Checklist: Leveranciers onder de loep

Tien vragen als leidraad voor het optimaliseren van de samenwerking

De toegenomen internationale concurrentie, kortere levenscycli van artikelen en stijgende verwachtingen van klanten dwingen bedrijven ertoe om meer dan ooit hun keten te optimaliseren.

Dit leidt er in de praktijk vaak toe dat bedrijven hoge voorraden aanleggen vanwege achterblijvende leveranciersprestaties. Het leveren van hoge waarde aan uw klanten staat of valt echter met een goede samenwerking met uw toeleveranciers. Alleen wanneer uw strategische leveranciers uw bedrijfsstrategie kennen en ondersteunen, kunt u zich verder onderscheiden van uw concurrenten.

In een aantal eenvoudig stappen kan de samenwerking met uw leveranciers snel worden verbeterd. Uitgebreide ondersteunende systemen zijn vaak niet nodig. Bepalend voor het succes van leveranciersmanagement zijn vooral de juiste focus in een bedrijf en het vermogen tot samenwerken tussen de verschillende functies binnen het eigen bedrijf die zich op de leveranciers richten.

In het kort houdt leveranciersmanagement in dat bedrijven duidelijke afspraken met hun leveranciers maken over de onderlinge verwachtingen en deze vervolgens structureel opvolgen. Met een gerichte aanpak waarin de verwachtingen naar leveranciers vooraf duidelijk zijn vastgelegd, zullen de operationele problemen in de uitvoerende fase snel afnemen. Bovendien leiden structurele gesprekken met de leveranciers bij een open benadering tot een betere relatie, waardoor nieuwe commerciële en logistieke kansen ontstaan. Een relatief beperkte investering verdient zich snel terug en uw marktpositie wordt verder versterkt.

Aan de hand van deze checklist, een co-productie van Supply Value en Supply Chain Media, kunt u eenvoudig vaststellen wat de toegevoegde waarde is van uw huidige leveranciersmanagementprocessen en wat de potentie is van verdere verbetering.

Download: Checklist Leveranciers onder de loep