Checklist: Impact maken met big data

Industry 4.0, digitalisatie en big data. Niemand twijfelt eraan dat deze technologische trends bijdragen aan waardecreatie in business. Het is een wijdverbreide en gedeelde opvatting dat big data een grote belofte herbergen: die van grote potentie en grote resultaten. En het heeft ook al geleid tot verbeterd inzicht, betere softwaretools, snellere databeschikbaarheid, nieuwe klantinzichten en nieuwe disruptieve businessmodellen.

Maar is het zo dat we beter presteren met big data? Ontwikkelt de organisatie zich nu ook beter? Benutten we onze beschikbare data beter? Hebben we nu meer transparantie en een dieper inzicht in dwarsverbanden, zelfs over de functionele silo’s heen? Zien we meer potentie? Hebben we de juiste focus? Zijn we onze ‘data-overload’ nu kwijt? Nemen we betere beslissingen? Is onze implementatiekracht verbeterd? Maken we nu dus écht impact?

Het gaat erom hoe organisaties big data-vaardigheden ontwikkelen die de waarde werkelijk ontsluiten. Hoe organiseren bedrijven zich om maximaal rendement en resultaat uit zakelijk interessante gegevens te halen? In wezen is het simpel: big data vormen een bedrijfsmiddel dat een bedrijf 100 procent moet benutten: capabele teams, met duidelijk eigenaarschap, kunnen veranderingen versnellen en effectief omzetten in resultaat zodat waarde ontstaat.

Beantwoord de volgende vragen in de door R&G Global en Supply Chain Media ontwikkelde checklist en ontdek in hoeverre uw organisatie vaardig is de potentie van big data écht uit te nutten zodat een duidelijke verbetering van uw bedrijfsresultaat zichtbaar is, en de teams met meer focus en energie aan de realisatie van de strategische ambities werken.

Download: Checklist Big Data Capability