Checklist: Freight Spend Management

Complexe vervoerskosten

Er zijn talloze manieren voor een expediteur om zijn vrachtkosten te reduceren. Hij kan heronderhandelen over contracten, andere vervoerders zoeken en de beladingsgraad van de vrachtwagen verbeteren. Maar deze pogingen brengen alleen tijdelijk verlichting, niet permanent. Hoe lang zullen vervoerders de eindeloze tariefsverlagingen pikken? En dat terwijl de vrachtkosten voortdurend stijgen, opgestuwd door factoren als globaliserende verzending en onvoorspelbare brandstofprijzen. Supply Chain Magazine en softwareleverancier Eyefreight ontwikkelden een checklist om de belangrijkste factoren achter Freight Spend Management te lokaliseren.

Om te anticiperen en te reageren op hogere klanteisen moet een modern Transport Management Systeem (TMS) de voorraadallocatie optimaliseren. Door samenvoeging bij de bron kunnen diverse zendingen worden gecombineerd tot één zending, waardoor het aantal zendingen wordt gereduceerd, nog voordat deze arriveren bij de logistiek dienstverlener. Een TMS met voorraadallocatie stelt expediteurs in staat verzendingen te monitoren vanaf pakketniveau. De locatie van ieder pakketje dat deel uitmaakt van een order kan worden getraceerd; informatie over de status wat betreft tijd, kwaliteit en relevante financiële aspecten moet worden vastgelegd en gemonitord gedurende de uitvoering van het transport. Afwijkingen die optreden tijdens het transport zijn niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk goedgekeurd. Zeker in het geval van kostengerelateerde afwijkingen zal toestemming van de expediteur moeten worden verkregen voordat de logistieke dienstverlener de opdrachtgever een rekening kan sturen voor extra kosten. Dit is een belangrijk onderdeel van het managen van de vrachtkosten.

Beantwoord de onderstaande tien vragen om  te ontdekken in hoeverre uw bedrijf de vrachtkosten onder controle heeft.

 

Download: Checklist-Freight-Spend-Management