Checklist: Forecast-proces

10 vragen over vraagvoorspelling

Het eerste proces binnen supply chain planning is forecasting. Niet elk bedrijf is hiermee bezig en veel bedrijven verwarren dit proces met het vergaren van allerlei data en informatiestromen waar ze een patroon in denken te herkennen. Spijtig genoeg zijn deze gegevens vaak achterhaald of niet correct, wat dan weer zijn weerslag heeft op het voorraadbeheer, de productie en herbevoorrading (supply chain planning).

Veel supply chain managers hebben een hekel aan dit onderwerp. Toch dienen ze goed te begrijpen dat er een uitspraak nodig is over de toekomstige vraag zodra er voorraad wordt aangelegd. Velen ontwijken deze problematiek en gaan onmiddellijk over tot de bepaling van de voorraadparameters volgens de klassieke modellen uit de literatuur.

Deze klassieke modellen hebben echter als uitgangspunt dat de toekomstige vraag volledig gelijk is aan de historische vraag en dat de vraag regelmatig is (normaal verdeeld). Het is echter naïef om deze aannames te aanvaarden: het recente verleden wijst uit dat de wereld niet stabiel is, de productengamma’s sneller dan ooit veranderen en slechts 50 procent van het productengamma als regelmatig kan worden beschouwd.  Om supply chain managers te helpen, hebben Optimact en Supply Chain Media een checklist gemaakt over forecasting.

Wanneer u de volgende 10 vragen beantwoordt, heeft u inzicht in de huidige toegevoegde waarde én het potentieel van forecasting voor uw bedrijf.

Download: Checklist over uw forecast-proces