Checklist digitalisering externe logistiek

Klaar voor Transport 4.0?

In welke mate bent u in staat om samen te werken met klanten? In hoeverre kunt u processen automatiseren? Wat zijn de vereisten voor het werken binnen digitale logistieke netwerken? Transporeon en Supply Chain Media hebben een checklist ontwikkeld die u inzicht geeft of u klaar bent voor Transport 4.0. Deze checklist is een vrije vertaling van de benchmarktool die Transporeon recentelijk samen met RWTH Aachen University ontwikkelde.

De Transport Logistics 4.0 Benchmark Tool moet vooral producenten, leveranciers en retailers inzicht geven in hun mate van digitalisering en welke stappen deze ondernemers moeten of kunnen zetten om beter in te spelen op de eisen die de markt en de digitaliseringsgolf aan hen stellen.

Aan de basis van deze Transport Logistics 4.0 Benchmark Tool ligt een gezamenlijk onderzoek van Transporeon en de universiteit naar de status en de vereisten die digitalisering van verladers vraagt. Het doel van het gezamenlijke onderzoek van Transporeon en RWTH Aachen University was om de cloudgebaseerde platformen en softwaretools van de leverancier te verfijnen en uit te breiden. Het resultaat van bijna een jaar onderzoek is dat er nu wetenschap-pelijke analyses zijn die kunnen ondersteunen bij het aanhaken en klaarstomen van de logistieke sector bij de Transport 4.0-ontwikkeling.

Download: Checklist digitalisering externe logistiek