Checklist De juiste kandidaat

De hedendaagse supply chain-functie overstijgt operations en logistiek. De supply chain manager voert de regie over de verschillende processen in de organisatie om commerciële beloften aan klanten waar te kunnen maken. Daarom moet de kandidaat over afdelingen heen kunnen kijken, een groot beïnvloedingsvermogen hebben en op verschillende hiërarchische niveaus kunnen communiceren.

Om een kandidaat voor langere tijd aan de organisatie te binden, is bovendien een sterke match met de cultuur en visie van het bedrijf nodig. Het belang daarvan is groot: onderzoek van Gartner toont aan dat 38 procent van de nieuwe medewerkers binnen twaalf maanden het bedrijf verlaat als zo’n match er niet is. Toets daarom zorgvuldig of drijfveren, normen en waarden van de kandidaat aansluiten bij de bedrijfscultuur en de visie van uw organisatie.

Heeft u de juiste kandidaat voor u? Test het met deze checklist van BLMC en Supply Chain Media.

Download: Checklist de juiste kandidaat