Checklist: Analyse distributienetwerken

Het inrichten van een distributienetwerk begint vaak met een zwaartepuntanalyse op basis van operationele logistieke kosten. Dat doet echter geen recht aan de servicegerichtheid van een distributienetwerk.

De logistieke concurrentiekracht wordt tegenwoordig vooral bepaald door snelheid en service in plaats van prijs en product. Dit leidt niet enkel tot kortere levertijden, maar tevens tot frequentere en kleinere leveringen. Hiertoe is een fijnmazig distributienetwerk essentieel om een substantieel klantpotentieel te kunnen bedienen met same-day- of next-day-service zonder dat dit de transportkosten katapulteert.

Daarnaast groeit het aantal te bedienen marktkanalen (groothandel, eigen en franchisewinkels, outlets, flagship stores, in-store shops en webshops) exponentieel. Elk marktkanaal heeft zo zijn eigen karakteristieken en logistieke eisen. Dit leidt tot een sterke behoefte aan differentiatie in material handling-concepten om efficiënt te kunnen blijven opereren. Aan de andere kant is het raadzaam de verschillende marktkanalen in één dc te consolideren, om zo de voorraden en bijbehorende kapitaalkosten in te dammen.

Door de hoge volatiliteit in klant- en markteisen is de huidige logistieke operatie gericht op het snel kunnen omschakelen tussen pieken en dalen en daarnaast op een grote variabiliteit binnen de logistieke kosten. Een distributienetwerk dient dan ook een maximale flexibiliteit en schaalbaarheid in zich te herbergen, onafhankelijk van groeivolumes, orderprofielen en marktkanalen.

Groenewout en Supply Chain Magazine hebben tien vragen opgesteld om te checken of de manier waarop het distributienetwerk is ingericht, uw groeiverwachting en markt ondersteunt.

Download: Checklist voor analyse distributienetwerken