Centrient Pharmaceuticals vervangt Excel voor Sales & Operations Planning

Centrient

Het optimaal afstemmen van de productie en het voorraadbeheer op de actuele vraag naar een product kan een behoorlijk complex schaakspel zijn. Centrient Pharmaceuticals nam afscheid van de complexiteit en verving samen met partner Flexso Excel door SAP Integrated Business Planning for Supply Chain.

Centrient Pharmaceuticals is fabrikant van duurzame bèta-lactam-antibiotica en leverancier van nieuwe generaties statines en schimmeldodende middelen. Het bedrijf produceert en verkoopt halffabricaten, werkzame farmaceutische ingrediënten en einddoseringen. Het heeft daarvoor zeven eigen fabrieken in verschillende landen, en overeenkomsten met contract manufacturing organizations (CMO’s) wereldwijd.

‘De productie van een einddosering kan starten in Delft en worden afgerond in India, waarna het product zijn weg vindt naar een klant in bijvoorbeeld China’, schetst Philippe Caby, CIO van Centrient. De productieplanning is mede daardoor erg complex. ‘En er zijn altijd weer nieuwe omstandigheden die van invloed zijn op de vraag, waardoor je weer wijzigingen moet doorvoeren in je productie en voorraden.’

Eric De Vriendt, SAP Supply Chain Management Consultant bij partner Flexso, ziet nog meer factoren die de productieplanning complex maken. Zo is er één fabriek voor de productie van twee belangrijke ingrediënten die nodig zijn voor bijna alle producten die Centrient maakt: 6-Aminopenicillanic acid (6-APA) en 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid (7-ADCA). ‘Zonder die componenten zou de productie stoppen. Dan moet goed inzichtelijk zijn hoeveel 6-APA en 7-ADCA de fabrieken van Centrient en de contractfabrikanten nodig hebben. Dat is niet bij te houden in losse Excel-sheets.’

Single source of truth

‘In het verleden had iedereen zijn eigen Excel-sheets en werd er van Delft tot India op basis van die sheets met elkaar samengewerkt’, aldus Caby. ‘We hadden behoefte aan een geïntegreerd systeem waarin al die sheets samenkomen en dat voor iedere locatie de productie, de voorraad en de vraag vanuit sales snel inzichtelijk maakt.’

‘Er moest een planningssysteem komen dat een single source of truth biedt voor het Sales & Operations Planning-proces, maar dat ook is te gebruiken als een operationele planningstool’, vult De Vriendt aan. ‘Centrient wilde van een high-level planning in maandelijkse buckets naar een planning in wekelijkse buckets.’ De locaties van zowel Centrient als de CMO’s moesten bovendien goed zijn te modelleren in het nieuwe systeem.

De keus van Centrient viel op SAP Integrated Business Planning for Supply Chain. ‘De gebruiksvriendelijke Excel-achtige interface sprak ons aan. SAP IBP integreert bovendien goed met onze SAP ERP-omgeving’, aldus Caby. Ook de brede beschikbaarheid van implementatiepartners wereldwijd was volgens de CIO van Centrient een belangrijke reden om voor SAP IBP te kiezen.

Global big bang

Caby en De Vriendt kijken terug op een succesvol project. ‘Er is voor gekozen om SAP IBP in een global big bang in één keer uit te rollen voor alle zeven fabrieken en alle CMO’s waar Centrient mee samenwerkt’, licht de consultant van Flexso toe. ‘Dat hebben we snel weten te realiseren, zonder dat de leden van het projectteam elkaar ook maar één keer fysiek hebben ontmoet.’

Volgens Caby is met SAP IBP de wereldwijde productieplanning betrouwbaarder geworden en het delen van kennis eenvoudiger. ‘Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Een volgende stap is het breder omarmen van simulaties, waarmee we voor verschillende scenario’s de levering van een product voor de klant beter kunnen voorspellen.’