Reports

Premium Partners SCM

Reports

Reports

Trendonderzoek IT in de voedingsmiddelenindustrie 2011

Nagenoeg een derde van de voedingsproducenten heeft geen enkele koppeling met systemen van ketenpartners gerealiseerd en bij een evengroot percentage wordt de software nog steeds handmatig aangepast. Dat blijkt uit het jaarlijkse Trendonderzoek IT in …

Reports

Duurzame bedrijfsvoering als stimulans voor topprestaties

Voor veel bedrijven geldt dat het werken aan een duurzame bedrijfsvoering een hygiëne factor is om aan orders te komen. Steeds meer klanten stellen bepaalde duurzaamheidseisen aan hun leveranciers. Andere bedrijven positioneren duurzaamheid, al dan …

Reports

SCM September – 3PL & 4PL

INHOUD  20 | Profile Frank Schaapveld Supply Chain Professional 2011 Frank Schaapveld heeft als senior directeur supply chain EMEA Medtronic het nodige bereikt. ‘Toen ik 8,5 jaar geleden begon, bedroeg het ziekteverzuim in de supply chain vijftien …

Reports, Trends

Europees onderzoek naar netwerk regie

De Erasmus Universiteit en adviesbureau BearingPoint Consulting zijn recentelijk gestart met een Europese onderzoek naar netwerk regie. Het doel is om op basis van de uitkomsten aanbevelingen te ontwikkelen die organisaties in staat stellen effectiever …

Reports, Trends

Onderzoek ketensamenwerking in de groothandel

Ketensamenwerking staat in de belangstelling van veel bedrijven, zo ook binnen de groothandel. Het implementeren van deze samenwerking is vaak echter moeilijker dan het lijkt. Bram Kamsma, student van de Vrije Universiteit in Amsterdam, doet …

SCM Alliance Partners