Cargill start sustainability hub voor supply chains

Cargill

Met de oprichting van een sustainability hub wil Cargill extra stappen zetten op het vlak van duurzaamheid. Het Amerikaanse agro-industriële concern streeft ernaar de bossen te beschermen en de ontwikkeling van de landbouw in de toeleveringsketens te bevorderen met de lancering van een Zuid-Amerikaans beleid voor duurzame soja, een engagement voor de mensenrechten en een geactualiseerd bosbouwbeleid.

Het duurzaamheidsbeleid van Cargill is erop gericht de wereld op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier te voeden. Met de sustainability hub wil het concern ervoor zorgen dat de inspanningen in de hele organisatie worden geoperationaliseerd. ‘Landbouw en bossen kunnen – en moeten – naast elkaar bestaan. De wereld is van de landbouw afhankelijk voor het voeden van de groeiende bevolking, maar kan op de lange termijn ook niet zonder natuurlijke hulpbronnen’, aldus CEO Dave MacLennan van Cargill.

Met de publicatie van een drietal beleidslijnen schetst Cargill de aanpak voor een volledig duurzame en transparante toeleveringsketen voor soja, cacao en palmolie. Het beleid is gericht op het bereiken van een supply chain die ontbossing tegengaat en bovendien de inheemse vegetatie beschermt. Ook bevorderen de maatregelen een verantwoorde productie, waarvan boeren en omliggende gemeenschappen profiteren. Het respecteren en handhaven van de rechten van arbeiders, inheemse volkeren en gemeenschappen staat daarbij centraal.

Krachten gebundeld

Om daadwerkelijk tot een ontbossingsvrije toeleveringsketen te komen, heeft Cargill de krachten gebundeld met The Nature Conservancy, industriële partners, directe en indirecte leveranciers, klanten, overheden en groepen boeren. ‘Een alomvattend duurzaamheidsbeleid in combinatie met maatregelen ter plaatse zal ervoor zorgen dat we de natuurlijke landschappen niet alleen vandaag de dag, maar ook voor de komende jaren in stand houden. Er is veel vooruitgang geboekt, maar er moet verder gewerkt worden aan het beëindigen van de ontbossing’, benadrukt David Cleary, directeur van The Nature Conservancy.