Calais: veiligheid chauffeurs staat op het spel

Europese organisaties op het gebied van transport en logistiek dringen bij de Franse premier Valls aan op directe maatregelen in Calais. Migranten die naar Engeland willen, zorgen daar dagelijks voor gevaarlijke situaties.

Vrachtwagenchauffeurs en bewoners van Calais worden voortdurend geconfronteerd met migranten die betonblokken, autobanden, boomstammen en hooibalen op de toegangswegen van de haven gooien om zo vrachtauto’s staande te houden. Daarna bedreigen ze chauffeurs om een plekje in een vrachtauto te krijgen en op die manier de oversteek naar Engeland te maken. Afgelopen maandag, 5 september, voerden Franse vrachtwagenchauffeurs en bewoners daarom actie. Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) sluit zich niet aan bij deze protesten omdat ze principieel tegen blokkerende acties is, maar zegt wel het sentiment te begrijpen.

De afgelopen anderhalf jaar hebben verschillende brancheorganisaties in Europa intensief samengewerkt om in overleg met de lokale autoriteiten maatregelen te nemen. Er zijn extra hekwerken geplaatst, terreinen werden overzichtelijker gemaakt en er werd beveiliging ingezet. Dit heeft geleid tot een sterke vermindering van de overlast bij de treinterminal. De problematiek verplaatste zich echter. De toegangswegen naar de veerhaven lopen vlak langs het grote illegale kamp waar nu naar schatting tienduizend migranten bivakkeren. Zij ondernemen elke nacht pogingen om via een vrachtauto de oversteek naar Engeland te maken.

Complex dossier

Europese brancheorganisaties vragen daarom nu in een gezamenlijke brief premier Valls om hulp. TLN-voorzitter Arthur van Dijk: ‘De situatie in Calais is onhoudbaar. Ik wil al het mogelijke doen om te voorkomen dat er slachtoffers vallen onder de chauffeurs. Daarom wil ik samen met mijn collega’s uit de omliggende landen rechtstreeks bij premier Valls om hulp vragen. Het is een complex dossier en ik begrijp uiteraard de wanhoop bij migranten die voor een beter bestaan gaan.’ Van Dijk pleit voor ontruiming van het illegale deel van het kamp, zodat de situatie beheersbaar wordt en de veiligheid van de chauffeurs en het vrije verkeer van goederen gewaarborgd kan worden.