Business framework brengt snelheid in denkproces

Strategie gaat over keuzes maken en trade-offs. Dat wisten de deelnemers van de workshop die Supply Chain Media en Involvation organiseerden op 25 november 2015 natuurlijk allang. Maar onderzoek laat consequent zien dat slechts een kleine minderheid van bedrijven een heldere strategie heeft die bekend is bij alle medewerkers en die ook is vertaald naar acties. Involvation bood de deelnemers daarom een business framework voor het maken van die keuzes, waarmee ze aan de slag gingen.

De ongeveer twintig deelnemers van de workshop luisterden eerst naar een inleidende presentatie van Martijn Lofvers (Supply Chain Media) en Hans van de Drift (Involvation). Daarna kregen ze een anonieme case voorgeschoteld, die was gebaseerd op een recent strategieproject. De opdracht: ontwikkel een supply chain-strategie voor deze drankenproducent.

In de eerste ronde gingen de deelnemers in groepjes uiteen en gebruikten in eerste instantie hun eigen kennis om de te nemen stappen te bepalen en een eerste strategie te bepalen. De algemene conclusie was dat het bedrijf eerst de markt en de product/marktcombinaties beter moest leren begrijpen.

Daarop volgend legde Edgar Peet van Involvation de methodologie uit van Hernán David Perez, auteur van ‘The Supply Chain Roadmap’. Perez richt zich in dit boek op het beantwoorden van de vraag: wat is de beste supply chain voor mijn bedrijf? ´Er bestaan diverse frameworks om te kijken naar strategie, zoals Treacy & Wiersema of Porter‘, zegt Peet. ´Het model van Perez brengt ze samen.’ In de tweede ronde moesten de deelnemers deze methodiek gebruiken voor de case.

Op de vraag wie er na het toepassen met een betere strategie was gekomen, antwoordde een van de deelnemers: ‘Niet beter, wel sneller.’ De uitkomsten van de eerste ronde bleken relatief gelijksoortig. Daarin was ook al de conclusie getrokken dat er segmentatie in de product/marktcombinaties moest plaatsvinden. ‘De kracht van dit model is dat je de commerciële strategie eerst aanscherpt, vervolgens vertaalt naar een strategie voor de supply chain en die concretiseert naar de betrokken afdelingen. Met het model kom je zo snel tot een eerste tastbare opzet. En belangrijker: heb je in een vroeg stadium de juiste vragen op tafel’, aldus Van der Drift samenvattend.