Buck: Logistiek vastgoed duurzaam in het landschap inpassen

Buck

Kies voor het maximaal benutten van bestaande logistieke terreinen en gebouwen en realiseer alleen selectief nieuwe, grootschalige parken. Op die manier kan de groei van de logistieke sector duurzaam in het landschap worden ingepast en wordt ‘verdozing’ tegengegaan. Dat stelt Buck Consultants International. Het ontwikkelde speciaal hiervoor het kader ‘Duurzame inpassing van logistiek vastgoed’.

Door de snelle groei van e-commerce is de behoefte aan logistieke ruimte momenteel groot. En daar zal de komende jaren ook weinig aan veranderen, is de verwachting. Bovendien zal ook het meer robuust maken van supply chains uit Azië de vraag naar distributiecentra (dc’s) doen toenemen, meent Buck.

Het door het adviesbureau ontwikkelde kader voor duurzame inpassing van logistiek vastgoed bevat selectiecriteria en voorwaarden voor de drie ruimtelijke schaalniveaus. Dat zijn 1) de regionale planning van bedrijventerreinen, 2) de inrichting van logistieke bedrijventerreinen, en 3) de kavels/gebouwen van het distributiecentrum.

‘Met deze nieuwe aanpak wordt recht gedaan aan het economisch belang van de logistieke sector’, stelt Buck. ‘Ook wordt optimalisatie van gebruik van bestaande terreinen gecombineerd met selectieve aanleg van logistieke parken voor grote distributiecentra én is er een duidelijke taakverdeling tussen wat het Rijk en de provincies en gemeenten moeten doen’, aldus het adviesbureau.

Strengere richtlijnen

Buck is géén voorstander van een nationaal verbod op uitbreiding van logistieke bedrijfshuisvesting. Het adviesbureau pleit wel voor strengere richtlijnen voor de plaatsing van dc’s op enerzijds brownfields (bestaande bedrijventerreinen en gebouwen) en anderzijds greenfields (nieuwe logistieke terreinen).

Kleinschalige en middelgrote logistiek moet volgens de plannen voor het merendeel op bestaande bedrijventerreinen worden ondergebracht. Met name voor grootschalige logistiek (kavels van meer dan 6 ha met gebouwen van 40.000 m2 of meer) zouden selectief logistieke parken ontwikkeld moeten worden. Dit omdat deze vaak moeilijk in te passen zijn op brownfields, aldus Buck.

Buck

‘Door brownfield-optimalisatie te koppelen aan de realisatie van greenfields ontstaat er druk om de bestaande ruimte maximaal te gebruiken en selectief nieuwe logistieke parken te ontwikkelen. Het Rijk moet richtlijnen geven voor die verhouding. Of, in welke mate en waar regio’s die ruimtevraag willen onderbrengen, blijft de bevoegdheid van provincies’, stelt het adviesbureau. De Rijksoverheid zou daarnaast actief moeten bijdragen aan de inpassing van logistieke bedrijvigheid.

Buck