Brezan vergroot omzet met minder voorraad

Een ambitieus project moet bij Brezan zorgen voor een hogere servicegraad en een grotere omzet per verkooppunt, terwijl de voorraden in de hele keten dalen. De eerste resultaten van de distributeur van automaterialen zijn veelbelovend. Supply chain director Peter Meyer: ‘We verwachten uiteindelijk 20 tot 30 procent minder op voorraad te hoeven leggen.’

Ultrakorte levertijden zijn cruciaal in de sector waarin Brezan opereert. Als een garagebedrijf ’s ochtends een auto op de brug zet en een defect onderdeel signaleert, moet het vervangende onderdeel binnen enkele uren ter plaatse zijn om het nog diezelfde dag te kunnen monteren. ‘Garagebedrijven leggen zelf steeds minder onderdelen op voorraad. Wij beschikken daarentegen over een assortiment van 300.000 onderdelen, waarvan we er 84.000 op voorraad hebben en nog dezelfde dag kunnen leveren. De andere onderdelen worden besteld bij één van onze 250 leveranciers en via crossdocking de volgende dag al uitgeleverd’, vertelt Meyer.

Peter Meyer, supply chain director bij Brezan

Het distributienetwerk van Brezan bestaat uit een centraal dc in Ede, acht depots verspreid over het land en 141 verkooppunten, waarvan 127 in Nederland en veertien in België. Brezan heeft zichzelf ten doel gesteld het marktaandeel te vergroten en is daarom gestart met het project Blue Eagle om de omzet per verkooppunt flink te vergroten. Voorraadbeheer speelt daarbij een belangrijke rol. ‘We zijn ervan overtuigd dat we nog meer artikelen per verkooppunt kunnen verkopen, als we overal maar de juiste voorraad neerleggen. Daarom willen we meer gaan sturen op verkoopgegevens. Per verkooppunt gaan we straks exact bijhouden welke artikelen daadwerkelijk worden verkocht. Die gaan we op voorraad leggen’, verklaart Meyer.

Blue Eagle heeft daarnaast tot doel de servicegraad te verbeteren en de voorraden in de hele keten te verlagen. Adviesbureau Groenewout uit Breda werd gevraagd het nieuwe concept te toetsen. Het bureau rekende exact na hoe vaak een artikel verkocht moet worden om op voorraad te leggen. ‘Een lastige vraag. Als we de lat te hoog leggen, dalen weliswaar de voorraden, maar gaat dat ten koste van de beschikbaarheid. Groenewout heeft voor ons de gevoeligheid uitgerekend, niet alleen voor de verkooppunten, maar ook voor de depots’, vertelt Meyer.

Groenewout toetste een aantal business rules waarmee per item en per verkooppunt wordt bepaald waar in de keten voorraad wordt aangehouden. Als een artikel, afgaande op de verkoophistorie van de laatste twaalf maanden, een bepaald aantal keer is verkocht, heeft het verkooppunt het recht dit artikel op voorraad te nemen. Is de verkoop minder, dan raakt het verkooppunt dit recht kwijt en wordt het artikel teruggestuurd naar het depot. Voor de depots is een soortgelijke business rule opgesteld. Wanneer de vraag een bepaald minimum niet overstijgt, wordt het alleen op het centrale dc op voorraad gehouden. ‘Op deze manier willen we nu elke week het hele assortiment tegen het licht houden’, meldt Meyer.

Optimaal aantal depots

Groenewout rekende daarnaast door wat het optimale aantal depots is. Brezan beschikt nu over acht depots in Nederland die drie keer per dag leveren aan de aangesloten verkooppunten en die zelf elke dag worden bevoorraad vanuit het centrale distributiecentrum in Ede. ‘Een achterliggende vraag was hoe we de bevoorrading van de depots moeten organiseren. Moeten snellopers nog wel in het centrale distributiecentrum liggen of kunnen we die alleen in de depots op voorraad houden? Die laatste optie leidt misschien tot lagere voorraden, maar betekent ook dat onze leveranciers voortaan aan acht depots moeten leveren in plaats van aan één centraal distributiecentrum.’

Groenewout kwam tot de conclusie dat Brezan goed zit met het huidige aantal van acht depots. Ook de locatie van de huidige depots komt dicht in de buurt van het optimum dat het adviesbureau met speciale software voor routeplanning en locatiekeuze heeft uitgerekend. Meyer: ‘Het blijkt dat uitbreiding van het aantal depots niet tot een noemenswaardige verbetering van de service leidt. De optie om snellopers alleen in de depots op voorraad te leggen, hebben we niet eens uitgerekend. Groenewout gaf aan niet in dat concept te geloven omdat dat tot veel meer leveringen en dus meer handling in de depots zou leiden.’

Minder voorraad

Na succesvolle pilots van het Blue Eagle-concept bij twee verkoopvestigingen, werd het programma vervolgens uitgerold over alle acht depots en 141 verkooppunten. Elke week werden vier tot vijf verkooppunten overgezet. ‘Wij zien dat de verwachting uitkomt en dat we hiermee 20 tot 30 procent minder op voorraad hoeven te leggen. Dat levert ons een hoop werkkapitaal op dat we weer kunnen investeren in andere delen van het assortiment. Daarnaast rekenen we op een verlaging van de logistieke kosten; niet alleen voorraadkosten, maar ook transportkosten. Tot slot moet een betere beschikbaarheid leiden tot een hogere omzet’, stelt Meyer.

Met de uitrol is de totale servicegraad gestegen van 92 naar 98 procent. Het aantal orders van klanten dat via het verkooppunt of het depot binnen drie uur is uitgeleverd, steeg van 88 naar 93 procent. ‘Dat is volgens wens, want niet elk onderdeel hoeft per se op dezelfde dag geleverd te worden’, vertelt Meyer, die positief terugkijkt op de samenwerking met Groenewout. ‘Het zijn consultants met veel ervaring in de markt en een houding die zich laat karakteriseren als down to earth. Dat past bij ons. Het nieuwe concept heeft ook consequenties voor de operatie in ons centrale dc in Ede. We hebben Groenewout gevraagd mee te werken aan het opschalen en verbeteren van die operatie.’