Brexit zal verstekelingenproblematiek verergeren

De transportsector wordt al geruime tijd geteisterd door problemen met verstekelingen in het Franse Calais. Transporteurs lijden miljoenen euro’s schade aan voertuigen, ladingen, vertragingen en boetes door illegale immigranten die als verstekeling aan boord van vrachtauto’s op weg naar Engeland proberen te komen. Volgens Johan Dijkstra van OptoSafe dreigt dit na de ‘Brexit’ alleen maar erger te worden. Hij introduceert daarom een nieuw beveiligingsproduct.

De transportbedrijven lijden schade op meerdere fronten. Hun goederenstroom vertraagt voor een vaak onbekende periode. Internationale fashionretailers bijvoorbeeld hebben grote moeite om consumenten over afwijkende levertijden van hun pakket te informeren. Daarnaast bestaat het reële gevaar dat autoriteiten producten zoals bloemen en vleeswaren afkeuren als er verstekelingen in de laadruimte zijn aangetroffen. De dreiging kost de transportwereld bovendien miljoenen aan boetes. Als de Britten de illegalen aantreffen, lopen ondernemers kans op een fikse boete.

En dan is nog niet eens gesproken over de emotionele schade bij vrachtwagenchauffeurs, die volgens vervoersorganisatie EVO niet in geld is uit te drukken. De chauffeurs zijn juridisch gezien verantwoordelijk voor in hun vrachtwagencombinatie verschanste illegalen.

‘Voor grotere transportbedrijven is de boete voor verstekelingen en de mogelijke gevangenisstraf voor chauffeurs vaak een kwestie tussen hen en hun verzekeringsmaatschappij. Voor kleinere bedrijven kan het zelfs tot faillissement leiden’, geeft Johan Dijkstra van OptoSafe de ernst van de situatie weer. ‘Alleen wanneer het bedrijf alle redelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om zijn vrachtwagens te beveiligen kan het bedrijf de boete ontlopen.’

Mobiele waakhond

Gesensoriseerd afdekzeil

Het Nederlandse bedrijf OptoSafe heeft daarom een nieuw beveiligingsproduct ontwikkeld. Daar is volgens CEO Johan Dijkstra grote behoefte aan. Zoals hij het ziet, zal de zogenoemde ‘Jungle’ na de Brexit van het Franse Calais naar het Britse Dover verhuizen. En dat vergroot het probleem. ‘De Franse burgemeesters uit de Normandische kuststreek willen versneld van de verstekelingenproblematiek af. Door het aanscherpen van het immigratiebeleid zullen mogelijke pogingen van illegalen om in Engeland te komen toenemen en vervalt de bufferfunctie van Calais’, verwacht Dijkstra.

Onder de naam AlfaGuard komt OptoSafe met een apparaatje – niet veel groter dan een blikje sardines – dat iedere beweging in een trailer registreert en die informatie direct doorgeeft aan de mobiele telefoon van de chauffeur, het transportbedrijf of beveiligingsfirma of desgewenst aan alle drie.

AlfaGuard Visual 2

AlfaGuard

Ook biedt OptoSafe gesensoriseerde afdekzeilen en spanbanden. Bij aanraking gaat een alarm af. De gevoeligheid van het alarm is instelbaar en er zijn op afstand bedienbare sloten ontwikkeld. ‘Er zijn al redelijk wat bedrijven die er profijt van hebben gehad. Er zijn verstekelingen gepakt en diverse diefstallen van duurdere goederen mee voorkomen’, weet Dijkstra.

‘Het is een totaaloplossing voor minder dan 400 euro om ongewild gastheerschap en diefstal proactief te bestrijden. Bij eventuele problemen in Engeland kunnen transporteurs aantonen dat het alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om verstekelingen te voorkomen, wat wellicht tot strafvermindering voor de chauffeur of verlaging van de boete leidt’, aldus Dijkstra.

In 2015 stond OptoSafe op nummer 58 in de MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel. In datzelfde jaar startte EVO in juni een Calais-helpdesk voor handelaren en producenten die hun goederen naar Groot-Brittannië (laten) vervoeren.