Bol.com raakt straks zelf geen pakje meer aan

Het succes van Bol.com staat symbool voor een snel veranderende economie. Zoals ook de bouw van het nieuwe distributiecentrum van de webgigant een steeds grotere mate van specialisatie in het bedrijfsleven symboliseert. Want Bol.com raakt straks zelf geen pakje meer aan, schrijft het FD van 11 juni 2016.

In Waalwijk wordt momenteel door meer dan vijftig bedrijven een nieuw distributiecentrum voor Bol.com uit de grond gestampt. Begin dit jaar werd daarvoor de eerste paal geslagen. Met een vloeroppervlak van zo’n twintig voetbalvelden wordt de hal één van de grootste distributiecentra in de Benelux. Van hieruit worden volgend jaar alle producten van Bol.com, de boeken uitgezonderd, over Nederland verspreid.

Waar de klassieke winkelbedrijven verdwijnen, voeren de webwinkels de investeringen juist op. De economie verandert in rap tempo en Bol.com symboliseert dat. De nieuwbouw van het dc toont echter ook dat bedrijven steeds minder zélf doen. Bol.com krijgt straks geen pakketje meer in handen: medewerkers van Docdata stoppen de bestelde producten in dozen en pakketbezorgers als PostNL brengen die vervolgens naar de klant.

Regie voeren

Zo is het ook met Van Wijnen, als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van de hal. Hij heeft tijdens de constructie nauwelijks eigen mensen op het terrein aan het werk. Wel stuurt hij tientallen onderaannemers en leveranciers aan, allen met hun eigen specialiteit. Projectleider Pieter Lammé is een van de weinige mensen die tijdens de bouw het hele proces overziet en voortdurend contact houdt met Bol.com.

‘Toen ik 38 jaar geleden bij Van Wijnen begon, hadden we nog metselaars, betonwerkers, schilders, installateurs en kraanmachinisten in dienst’, zegt Lammé in het FD. ‘Al dat specialistische werk besteden we nu uit. Wij voeren vooral de regie.’ Lammé houdt nu vanuit zijn keet op het bouwterrein in de gaten of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. De meeste vaklui van Van Wijnen zullen pas tegen het einde van de bouw hun opwachting maken.